doc truyen rong bay phuong mua rbpm ebook prc download full

Rồng Bay Phượng Múa

Hoàn thành 81 Chương 1507 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: long tam phu nhân Chương 2: long tam phu nhân Chương 3: Chương 3 Chương 4: hành tung khả nghi. Chương 5: sờ soạng gặp nạn Chương 6: nhặt được tướng công. Chương 7: tìm được đồng minh. Chương 8: phải làm sát thủ. Chương 9: cùng heo bái đường. Chương 10: phát hiện manh mối. Chương 11: hết giận lại khóc lóc om sòm. Chương 12: Bị người ám toán Chương 13: Tìm được đường sống trong chỗ chết Chương 14: Dây dưa không rõ Chương 15: Được một tấc lại tiến một thước Chương 16: Chọc người vướng bận Chương 17: Phải hưu Chương 18: muốn hưu thư Chương 19: Uy phong lẫm lẫm Chương 20: Võ nghệ cao cường Chương 21: Lưu lạc chạy chối chết Chương 22: Vợ chồng gặp lại Chương 23: Lại rơi vào mê cung Chương 24: Lại rơi vào mê cung . . . Chương 25: Hình như động tình Chương 26: Là lúc hoạn nạn Chương 27: Lực khỏe như trâu Chương 28: Lịch kiếp tố tình Chương 29: Thân nhân đoàn tụ Chương 30: Gặp cơn ác mộng Chương 31: Nghe lén Chương 32: Giãy dụa tìm thê Chương 33: Lại không đi Chương 34: Đầu muốn nổ tung Chương 35: Học làm vú em Chương 36: Dây dưa không rõ Chương 37: Muốn nhận nữ nhi Chương 38: Mau chóng giải mê đoàn Chương 39: Sợ hãi chân tướng Chương 40: Bị người bức hôn Chương 41: Cứu viện Chương 42: Phân vân do dự Chương 43: Âm mưu thực hiện được Chương 44: Nghi ngờ Chương 45: Duy trì niềm vui trước mắt Chương 46: Có thê tử, có nữ nhi Chương 47: Tạo ra hạnh phúc Chương 48: Để ý Chương 49: Đợi điều tra chân tướng Chương 50: Sơ hãm nguy cơ