doc truyen rong bay phuong mua rbpm truyen chu ebook prc download full

Rồng Bay Phượng Múa

Hoàn thành 81 Chương 4464 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: long tam phu nhân Chương 2: long tam phu nhân Chương 3: Chương 3 Chương 4: hành tung khả nghi. Chương 5: sờ soạng gặp nạn Chương 6: nhặt được tướng công. Chương 7: tìm được đồng minh. Chương 8: phải làm sát thủ. Chương 9: cùng heo bái đường. Chương 10: phát hiện manh mối. Chương 11: hết giận lại khóc lóc om sòm. Chương 12: Bị người ám toán Chương 13: Tìm được đường sống trong chỗ chết Chương 14: Dây dưa không rõ Chương 15: Được một tấc lại tiến một thước Chương 16: Chọc người vướng bận Chương 17: Phải hưu Chương 18: muốn hưu thư Chương 19: Uy phong lẫm lẫm Chương 20: Võ nghệ cao cường Chương 21: Lưu lạc chạy chối chết Chương 22: Vợ chồng gặp lại Chương 23: Lại rơi vào mê cung Chương 24: Lại rơi vào mê cung . . . Chương 25: Hình như động tình Chương 26: Là lúc hoạn nạn Chương 27: Lực khỏe như trâu Chương 28: Lịch kiếp tố tình Chương 29: Thân nhân đoàn tụ Chương 30: Gặp cơn ác mộng Chương 31: Nghe lén Chương 32: Giãy dụa tìm thê Chương 33: Lại không đi Chương 34: Đầu muốn nổ tung Chương 35: Học làm vú em Chương 36: Dây dưa không rõ Chương 37: Muốn nhận nữ nhi Chương 38: Mau chóng giải mê đoàn Chương 39: Sợ hãi chân tướng Chương 40: Bị người bức hôn Chương 41: Cứu viện Chương 42: Phân vân do dự Chương 43: Âm mưu thực hiện được Chương 44: Nghi ngờ Chương 45: Duy trì niềm vui trước mắt Chương 46: Có thê tử, có nữ nhi Chương 47: Tạo ra hạnh phúc Chương 48: Để ý Chương 49: Đợi điều tra chân tướng Chương 50: Sơ hãm nguy cơ