doc truyen ra tuong ky rtk truyen chu ebook prc download full

Ra Tường Ký

Hoàn thành 71 Chương 3039 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Đêm động phòng gặp hái hoa tặc Chương 3: Phu quân “bệnh” trong truyền thuyết. Chương 4: Bị đánh Chương 5: Giả bệnh? Chương 5: Để cho ta tới chiếu cố ngươi Chương 6: Chân chính “hầu hạ” là thế nào Chương 7: Cả hai đều là ma quỷ Chương 8: Hái hoa đạo mới là liên hoa nhân? Chương 9: Yêu tinh đánh nhau đồ Chương 10: Hái hoa tặc diễn xuân thông dụng Chương 11: Gỗ mục không thể nấu Chương 12: Mưa gió sắp đến Chương 13: Khổ hình Chương 14: Một quyển sách cấm dẫn phát ý động Chương 15: Hái hoa đạo bứt rứt cảm Chương 16: Đối tượng tha thiết ước mơ ra tường Chương 17: Đương trường bắt kẻ thông dâm Chương 18: Không như mong muốn? Chương 19: Tâm nguyện đạt thành? Chương 20: Trở về Cổ phủ Chương 21: Cùng thiếu gia thượng kinh Chương 22: Quỳ thủy Chương 23: Kỳ thật thực ôn nhu Chương 24: Hắc phong sơn trại đại vương Chương 25: Thanh mai trúc mã “Tuyền ca ca” Chương 26: Khắc khẩu Chương 27: Ước định Chương 28: Tình không hạ ôn nhu Chương 29: Đến kinh Chương 30: Nhắc nhở của phụ thân Chương 31: Gặp lại hái hoa tặc Chương 32: Lấy người đổi người? Chương 33: Tiêu dao vương phủ Chương 34: Liên cơ Chương 35: Một cái tát Chương 36: Chuyện cũ của Hứa Tam Nương Chương 37: Tân niên đến Chương 38: Say rượu nói thực (1) Chương 39: Say rượu nói thực (2) Chương 40: Đêm hoa đăng lại tương phùng (1) Chương 41: Đêm hoa đăng lại tương phùng (2) Chương 42: Như mành treo chuông (1) Chương 43: Nhân đố, gặp chuyện không may Chương 44: Ra tường (1) Chương 45: Ra tường (2) Chương 46: Trong nhà có khách Chương 47: Đề tên bảng vàng Chương 48: Trở lại Chương 49: Tân sống pháp