doc truyen quyen chua ngoc an qcna truyen chu ebook prc download full

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Hoàn thành 45 Chương 2952 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Duy ngã duy vương Chương 2: Quái Thủ Thiên Tôn Chương 3: Thiên Tửu Bất Túy Chương 4: Tàng kiếm giai nhân Chương 5: Hoa rơi hữu ý Khách vô tình Chương 6: Bất Giới hòa thượng Chương 7: Bạch Khô Lâu Chương 8: Tìm hoa đổi mạng Chương 9: Ẩn kiếm Chương 10: Hoạt náo Dương Châu Chương 11: Túc Cốt công Chương 12: Họa thâm Chương 13: Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm Chương 14: Oán nghiệp trùng lai Chương 15: Sa cơ đặng nhục Chương 16: Vấn kiếm thị đao Chương 17: Hoa hồng Nhện độc Chương 18: Độc trùng Chương 19: Họa vô đơn chí Phúc bất trùng lai Chương 20: Huyết đài Tuyệt vực Chương 21: Hoang Sơn Tuyệt Nữ Chương 22: Bẫy tình Chương 23: Sao dời Chủ đổi Chương 24: Kỳ tích Chương 25: Độc Tâm Ma Hoàng Chương 26: Trên đỉnh Phong Ma Chương 27: Một mình trên Huyết đài Chương 28: Địa Linh tam thánh Chương 29: Lửa tình Chương 30: Nhẩm mình nợ nghĩa Chương 31: Vì nghĩa quên thân Chương 32: Lưỡng phân Chương 33: Tửu quỷ Chương 34: Võ Lâm Vô Căn Chương 35: Vô Căn giáo duy ngã độc tôn Chương 36: Người độc vô thân Chương 37: Đền Thánh Điệp Chương 38: Quỷ ngôn Chương 39: Năm cánh hoa hồng Chương 40: Vỏ quýt dày móng tay nhọn Chương 41: Đoạn Hồn nhai Chương 42: Đường chủ Đường môn Chương 43: Hờn tình giá băng tâm Chương 44: Di Hoa Đoạn Mạch Chương 45: Ngọa Long đảo