doc truyen quyen chua ngoc an qcna ebook prc download full

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Hoàn thành 45 Chương 1180 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Duy ngã duy vương Chương 2: Quái Thủ Thiên Tôn Chương 3: Thiên Tửu Bất Túy Chương 4: Tàng kiếm giai nhân Chương 5: Hoa rơi hữu ý Khách vô tình Chương 6: Bất Giới hòa thượng Chương 7: Bạch Khô Lâu Chương 8: Tìm hoa đổi mạng Chương 9: Ẩn kiếm Chương 10: Hoạt náo Dương Châu Chương 11: Túc Cốt công Chương 12: Họa thâm Chương 13: Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm Chương 14: Oán nghiệp trùng lai Chương 15: Sa cơ đặng nhục Chương 16: Vấn kiếm thị đao Chương 17: Hoa hồng Nhện độc Chương 18: Độc trùng Chương 19: Họa vô đơn chí Phúc bất trùng lai Chương 20: Huyết đài Tuyệt vực Chương 21: Hoang Sơn Tuyệt Nữ Chương 22: Bẫy tình Chương 23: Sao dời Chủ đổi Chương 24: Kỳ tích Chương 25: Độc Tâm Ma Hoàng Chương 26: Trên đỉnh Phong Ma Chương 27: Một mình trên Huyết đài Chương 28: Địa Linh tam thánh Chương 29: Lửa tình Chương 30: Nhẩm mình nợ nghĩa Chương 31: Vì nghĩa quên thân Chương 32: Lưỡng phân Chương 33: Tửu quỷ Chương 34: Võ Lâm Vô Căn Chương 35: Vô Căn giáo duy ngã độc tôn Chương 36: Người độc vô thân Chương 37: Đền Thánh Điệp Chương 38: Quỷ ngôn Chương 39: Năm cánh hoa hồng Chương 40: Vỏ quýt dày móng tay nhọn Chương 41: Đoạn Hồn nhai Chương 42: Đường chủ Đường môn Chương 43: Hờn tình giá băng tâm Chương 44: Di Hoa Đoạn Mạch Chương 45: Ngọa Long đảo