doc truyen quy tam nan an qtna truyen chu ebook prc download full

Quỷ Tâm Nan Án

Hoàn thành 16 Chương 1201 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Gần đây Trương gia thôn thường xuyên mất thức ăn,

Khi thì nhà này mất màn thầu, khi thì nhà nọ mất gà vịt,

Vả lại tất cả đều mất vào lúc đêm khuya.

Có một điều lạ là tiền tài trong nhà đều không thiếu,

Ban đêm cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì, đây như một chuyện kỳ lạ trong thôn,

Khiến già trẻ khắp thôn bàn tán sôi nổi, sau cùng trưởng thôn quyết định,

Tối nay các trai tráng trong thôn đều không được ngủ,

Đến tối tắt đèn, để ý động tĩnh, nhất định phải bắt cho được tên trộm vặt đó.