truyen quy hanh thien ha qhth ebook prc download full

Quỷ Hành Thiên Hạ

Hoàn thành 189 Chương 2055 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Y Thủy chi phúc(yêu quái sông Y Thủy) Chương 2: m ngữ hòa khắc họa (mật hiệu và bức họa) Chương 3: Kiến diện (gặp mặt) Chương 4: Dam giới (xấu hổ) Chương 5: Lai lịch dữ dị tượng (lai lịch và dị tượng) Chương 6: Hầu nhi tinh (yêu quái hầu nhi) Chương 7: Miêu dữ thử (mèo và chuột) Chương 8: Từ đường ánh nguyệt (trăng rọi từ đường) Chương 9: Lam y nhân, bạch y nhân (người áo lam, người áo trắng) Chương 10: Thử Mao hại nhân (Thử Mao hại người) Chương 11: Hải nhân ngư, hại nhân ngư (người cá, cá hại người) Chương 12: Mộng cảnh thành chân (cảnh mơ thành thật) Chương 13: Tối thảo yếm đích sự (thứ chán ghét nhất) Chương 14: Lão trạch địa huyệt (địa huyệt dưới căn nhà cũ) Chương 15: Địa huyệt kinh hồn (địa huyệt đáng sợ) Chương 16: Tâm sự bất dữ tha nhân thuyết (nỗi lòng không nói cùng người khác) Chương 17: Tri kỷ phi hồng nhan (tri kỷ không phải hồng nhan) Chương 18: Dạ bán quỷ âm (tiếng quỷ lúc nửa đêm) Chương 19: Lánh loại tạ ý (một loại cảm kích khác) Chương 20: Y Thủy Hà đích bí mật (bí mật trong sông Y Thủy) Chương 21: Nhân ngư chi thương (nỗi đau của nhân ngư) Chương 22: Tình nhân thiên âm (tiếng gọi thiêng liêng của tình nhân =)) ) Chương 23: Hải nhân ngư (người cá) Chương 24: Đại ca (…đại ca =)) ) Chương 25: Tang Hồn Châu Chương 26: Hà Thần gia gia Chương 27: Kim nhãn Chương 1: Mỹ nhân kiếp (tai kiếp của mỹ nhân) Chương 2: Tương kiến hoan (vui vẻ gặp lại) Chương 3: Xúc động tâm huyền (Tiếng lòng xao động) Chương 4: Tâm thượng nhân thị cá đại vấn đề (người trong lòng là một vấn đề lớn) Chương 5: Quỷ dị nghi thức quỷ dị nhân (nghi thức quỷ dị, người quỷ dị) Chương 6: Biệt nữu kì (thời kì không được tự nhiên) Chương 7: Truy tra tâm thượng nhân (tra khảo về người trong lòng) Chương 8: Quải loan mạt giác (Quanh co lòng vòng) Chương 9: Tân đích kế hoạch (kế hoạch mới) Chương 10: Tiểu ngư cật đại ngư (Cá bé ăn cá lớn) Chương 11: Ô long ngộ hội (Hiểu lầm) Chương 12: Cổ quái chứng ngôn (lời khai kì lạ) Chương 13: Tài tang giá họa (Vu oan giá họa) Chương 14: Dạ tham không không trạch (Do thám nhà trống) Chương 15: Ái muội chính hảo (Mập mờ vừa hay) Chương 16: Truyền gia chi bảo (bảo vật gia truyền) Chương 17: Tá đao sát nhân (mượn đao giết người) Chương 18: Tri ân đồ báo (tri ơn báo đáp) Chương 19: Án tình tiệm minh (vụ án dần sáng tỏ) Chương 20: Oan gia lộ trách (oan gia ngõ hẹp) Chương 21: Ẩn Cung tầm tung (truy tìm Ẩn Cung) Chương 22: Cổ thôn Chương 23: Chích hữu nhất cá (chỉ có một)