doc truyen quy bao qb truyen chu ebook prc download full

Quỷ Bảo

Hoàn thành 104 Chương 5267 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Quỉ Bảo!

Hai tiếng ấy đối với khách võ lâm trong giang hồ chẳng khác nào gọi đến tên địa ngục của tử thần.

Quỉ Bảo!

Nó chỉ là một cái luỹ hoang, một động đá nằm trong một vị trí hoang vu, ba mặt trời nước mênh mông , sóng bủa rập rình, ngày đêm như gào thét, kêu than, còn một mặt thì giáp với đất liền trong âm u hoang lạnh.

Quỉ Bảo!

Động đá hãi hùng ấy quay mặt về hướng đất liền, cửa động là một vòng tròn to tướng, há hốc ra, bên trong đen ngòm như chứa đựng muôn ngàn bí mật!

Chương 1: QUỈ BẢO Chương 2: Hồng y mỹ nữ Chương 3: Qủy Bảo Chương 4: Địa linh mạch toàn Chương 5: Phật thủ di bửu Chương 6: Mạo hiểm tìm thù Chương 7: Hữu Tâm nhơn Chương 8: Kinh hiện Huyết sọ Chương 9: Cái bang gặp sóng gió Chương 10: Một trận thư hùng Chương 11: Thất Hồn nhân Chương 12: Lộ hình nhi nữ Chương 13: Âm Sát Mạc Tú Anh Chương 14: Kỳ biến Chương 15: Mạo hiểm Liên Hoàn Thao Chương 16: Tử lao hắc ngục Chương 17: Muôn hàng huyết lệ chảy lâm ly Chương 18: Muôn mối tơ tình rối tấc lòng! Chương 19: Thay mặt đổi tên Chương 20: Ma Trung Chi Ma Chương 21: Gặp Nhau Mà Chẳng Biết Chương 22: Con Tạo Trớ Trêu Chương 23: Bắt Đầu Gió Cuốn Mây Bay Chương 24: Bất Lão Tiên Sinh Chương 25: Giao Đấu Ác Quỉ Chương 26: Gặp Dương Sát Cao Sĩ Kỳ Chương 27: Hồi 27 Chương 28: Tranh Đoạt Bảo Cập Chương 29: Phục Hồi Công Lực Chương 30: Hồi 30 Chương 31: Huyết Sọ Giả Đoạt Bảo Cập Chương 32: Ma Trung Chi Ma Từ Trần Chương 33: Hồi 33 Chương 34: Tâm Sự Tương Phùng Chương 35: Tình Thù Đôi Ngả Chương 36: Ngô Tiểu My Đi Trả Thù Cha Chương 37: Thực Cốt Hương Sương Chương 38: Giai Nhân Ngộ Độc Chương 39: Âm Mưu Độc Kế Chương 40: Vạch Mặt Chỉ Tên Chương 41: Ác Quỉ Châu Bài Chương 42: Món Nợ Máu Chương 43: Song Cập Hợp Bích Chương 44: Máu Hồng Loan Mặt Đất Chương 45: Mây Sầu Ôm Kín Rừng Sâu Chương 46: Quỉ Diện Lang Nhân Chương 47: Tranh Đoạt Cừu Nhân Chương 48: Thiên Đô Chưởng Pháp Chương 49: Suýt Chết Trong Tai Biến Chương 50: Thù Sâu Yêu Nhiều