doc truyen quan thuong qt truyen chu ebook prc download full

Q. 8 - Chương 12: Sinh nhật Thư Kính Côn (1)Q. 8 - Chương 13: Sinh nhật Thư Kính Côn (2)Q. 8 - Chương 14: Mưa gió sắp tới.Q. 8 - Chương 15: Biến cố lễ khai trương (1)Q. 8 - Chương 16: Biến cố lễ khai trương (2)Q. 8 - Chương 17: Loạn rồi (1)Q. 8 - Chương 18: Loạn rồi (2)Q. 8 - Chương 19: Lâm Tuyền trong mắt Trương Đào (1)Q. 8 - Chương 20: Lâm Tuyền trong mắt Trương Đào (2)Q. 8 - Chương 21: Trương Giai Minh bỏ trốnQ. 8 - Chương 22: Trần Vũ trở về (1)Q. 8 - Chương 23: Trần Vũ trở về (2)Q. 8 - Chương 24: Cuộc đời hai mặt của Trần Minh Hành (1)Q. 8 - Chương 25: Cuộc đời hai mặt của Trần Minh Hành (2)Q. 8 - Chương 26: Hé lộ chân tướng (1)Q. 8 - Chương 27: Hé lộ chân tướng (2)Q. 8 - Chương 28: Quyết định của Trần Vũ (1)Q. 8 - Chương 29: Quyết định của Trần Vũ (2)Q. 8 - Chương 30: Tuyển dụng (1)Q. 8 - Chương 31: Tuyển dụng (2).Q. 8 - Chương 32: Tuyển dụng (3)Q. 8 - Chương 33: Phương án giải quyết tài vụ (1)Q. 8 - Chương 34: Phương án giải quyết tài vụ (2)Q. 8 - Chương 35: Phương án giải quyết Thế Kỷ thành.Q. 9 - Chương 1: Trợ lý đặc biệt (1)Q. 9 - Chương 2: Trợ lý đặc biệt (2)Q. 9 - Chương 3: Cuộc đời mấy độ tương phùng? (1)Q. 9 - Chương 4: Cuộc đời mấy độ tương phùng? (2)Q. 9 - Chương 5: Scandal.Q. 9 - Chương 6: Tiến tới đi Thư Nhã (1)Q. 9 - Chương 7: Tiến tới đi Thư Nhã (2)Q. 9 - Chương 8: Lại tới La Nhiên (1)Q. 9 - Chương 9: Lại tới La Nhiên (2)Q. 9 - Chương 10: Thẩm đại thiếu giaQ. 9 - Chương 11: Tự sátQ. 9 - Chương 12: Cường long khó áp địa đầu xàQ. 9 - Chương 13: Bình tĩnh và lạnh lùngQ. 9 - Chương 14: Nhiệt huyết và chính nghĩa (1)Q. 9 - Chương 15: Nhiệt huyết và chính nghĩa (2)Q. 9 - Chương 16: Thí xe giữ tướngQ. 9 - Chương 17: Cùng một loại ngườiQ. 9 - Chương 18: Trừng phạt (1)Q. 9 - Chương 19: Trừng phạt (2)Q. 9 - Chương 20: Mẹ con thù địchQ. 9 - Chương 21: Bạn bè tụ hội (1)Q. 9 - Chương 22: Bạn bè tụ hội (2)Q. 9 - Chương 23: Di chuyển trận địa (1)Q. 9 - Chương 24: Di chuyển trận địa (2)Q. 9 - Chương 25: Đại minh tinh và tiểu minh tinhQ. 9 - Chương 26: Lâm Tuyền coi trọng anh.

Quan Thương
Quan Thương

Quan Thương

Tác giả: Cảnh Tục Thể loại: Đô Thị Nguồn: vipvandan

Hoàn thành 486 Chương 67367 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: