doc truyen quan thuong qt truyen chu ebook prc download full

Q. 2 - Chương 45: Tiệc tân gia Q. 3 - Chương 1: Tiền Vi ghen tỵ Q. 3 - Chương 2: Quốc tế Duy Lợi Q. 3 - Chương 3: 10.000 chỉ là khởi đầu Q. 3 - Chương 4: 10.000 chỉ là khởi đầu 2 Q. 3 - Chương 5: Không có ý đồ tốt Q. 3 - Chương 6: Lục Nhất Mạn Q. 3 - Chương 7: Lục Nhất Mạn 2 Q. 3 - Chương 8: Lục Nhất Mạn 3 Q. 3 - Chương 9: Lãnh đạo thị sát Q. 3 - Chương 10: Công trình chính tích Q. 3 - Chương 11: Lần đầu tới Tần Hoài Q. 3 - Chương 12: Chung cư Đàn Sơn Q. 3 - Chương 13: Kế hoạch Tân Thành Trấn Q. 3 - Chương 14: Kế hoạch Tân Thành Trấn 2 Q. 3 - Chương 15: Tới tân thành trấn (1) Q. 3 - Chương 16: Tới tân thành trấn (2) Q. 3 - Chương 17: Tăng cân gấp đôi, trả lương gấp đôi. Q. 3 - Chương 18: Công cuộc hợp tác 1 Q. 3 - Chương 19: Công cuộc hợp tác 2 Q. 3 - Chương 20: Công cuộc hợp tác 3 Q. 3 - Chương 21: Bị lừa tới Tĩnh Hải Q. 3 - Chương 22: Tôi sẽ nhận cô làm tình nhân Q. 3 - Chương 23: Chuyện không bao giờ kể Q. 3 - Chương 24: Cảm giác ưu việt Q. 3 - Chương 25: Chọn trợ lý là để hầu tôi Q. 3 - Chương 26: Cắn câu như cá Q. 3 - Chương 27: Đấu giá bị đổ bể Q. 3 - Chương 28: Phải làm cho tốt nhất Q. 3 - Chương 29: Suy đoán Q. 3 - Chương 30: Tụ họp không hẹn trước Q. 3 - Chương 31: Ôn nhu bất ngờ Q. 3 - Chương 32: Nhuận vật tế vô thanh Q. 3 - Chương 33: Số điện thoại luôn bận Q. 3 - Chương 34: Đó là ái tình (1) Q. 3 - Chương 35: Đó là ái tình (2) Q. 3 - Chương 36: Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tuyền Q. 3 - Chương 37: Chạm trán ở Yến Kinh Q. 3 - Chương 38: Quan thương câu kết chưa chắc không phải chuyện tốt Q. 3 - Chương 39: Khách hàng quyết định giá cả Q. 3 - Chương 40: Có kẻ lợi dụng Q. 3 - Chương 41: Cãi nhau? Q. 3 - Chương 42: Cố vấn tài chính Q. 3 - Chương 43: Trần Phi Lăng (1) Q. 3 - Chương 44: Trần Phi Lăng (2) Q. 3 - Chương 45: Đấu giá Chung cư Đàn Sơn Q. 3 - Chương 46: Lại đêm Thiên Hỉ nữa Q. 3 - Chương 47: Lục Nhất Mạn đau lòng Q. 3 - Chương 48: Con người ai cũng có lúc mất bình tĩnh Q. 3 - Chương 49: Nỗi đau khắc cốt

Quan Thương
Quan Thương

Quan Thương

Tác giả: Cảnh Tục Thể loại: Đô Thị Nguồn: vipvandan

Hoàn thành 486 Chương 51811 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: