truyen quan thanh qt ebook prc download full

Quan Thanh

Hoàn thành 498 Chương 5424 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hiểu Tuyết Chương 2: Đến Hạ gia Chương 3: Phó ước Chương 4: Thần báo Chương 5: Sửa bản thảo Chương 6: Tài năng mới lộ Chương 7: Điều tra Chương 8: Đi sâu Chương 9: Sự cố thang máy Chương 10: Dương danh Chương 11: Kinh biến Chương 12: Nhật kí của mẹ Chương 13: Tỉnh thành Chương 14: Gặp mặt Chương 15: Bùng nổ Chương 16: Say rượu Chương 17: Sau cơn say Chương 18: Về nhà Chương 19: Ba ngày nghỉ Chương 20: Cố nhân. Chương 21: Đối đầu. Chương 22: Ước hội. Chương 23: Án oan. Chương 24: Oan tình. Chương 25: Duyệt bài. Chương 26: Lý trí chỉ là nước bọt. Chương 27: Chú Tôn. Chương 28: Ký tên. Chương 29: Cơ hội. Chương 30: Đưa ra ánh sáng. Chương 31: Dựng lại hiện trường. Chương 32: Bị tập kích. Chương 33: Được phỏng vấn. Chương 34: Áp lực giáng xuống đầu Cục công an. Chương 35: Lãnh đạo thành phố tới thăm. Chương 36: Thành danh. Chương 37: Gặp phu nhân Đỗ bí thư. Chương 38: Chị họ Chương 39: Nước cờ hay tặng nhạc phụ tương lai. Chương 40: Tìm được lối đi. Chương 41: Lấy tin. Chương 42: Đỗ Canh ra mặt Chương 43: Siêu phẩm Titanic. Chương 44: Lại chuyện tình địch muôn năm cũ. Chương 45: Có tà tâm mà không có tặc đảm. Chương 46: Bước thứ ba trong kế sách tiếp cận Đỗ gia. Chương 47: Mua chó. Chương 48: Thông gia… chó. Chương 49: Sự cố nghề nghiệp đầu tiên. Chương 50: Phản ứng lãnh đạo