doc truyen quan than phan tranh qtpt ebook prc download full

Quân Thần Phân Tranh

Hoàn thành 139 Chương 1622 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Không lấy chồng Chương 2: Sai gả thành phi (1) Chương 3: Sai gả thành phi (2) Chương 4: Sai gả thành phi (3) Chương 5: Sai gả thành phi (4) Chương 6: Sai gả thành phi (5) Chương 7: Một tờ hưu phu (Một tờ giấy bỏ chồng) Chương 8: Tỷ võ chọn rể (1) Chương 9: Tỷ võ chọn rể (2) Chương 10: Tỷ võ chọn rể (3) Chương 11: Cầm tiêu hòa hợp Chương 12: Mỹ nhân tâm kế (1) Chương 13: Mỹ nhân tâm kế (2) Chương 14: Mỹ nhân tâm kế (3) Chương 15: Mỹ nhân tâm kế (4) Chương 16: Mỹ nhân tâm kế (5) Chương 17: Giang sơn loạn (1) Chương 18: Giang sơn loạn (2) Chương 19: Giang sơn loạn (3) Chương 20: Giang sơn loạn (4) Chương 21: Tình ý sinh Chương 22: Vào hang hổ Chương 23: Dư luận xôn xao, gậy ông đập lưng ông Chương 24: Hai quân đại chiến Chương 25: Một mũi tên đoạt mệnh Chương 26: Cạo xương giải độc Chương 27: Tắm uyên ương Chương 28: Bách phát bách trúng Chương 29: Hai mặt bị địch Chương 30: Một câu kích thích ngàn tầng song Chương 31: Tùy thời giam lỏng Chương 32: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân Chương 33: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (2) Chương 34: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (3) Chương 35: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (4) Chương 36: Tròng mắt ác độc (1) Chương 37: Tròng mắt ác độc (2) Chương 39: Rơi xuống nước Chương 40: Vết máu ở khóe miệng Chương 41: Mang thai Chương 42: Nhu tình dài muôn thuở Chương 43: âm mưu sanh non Chương 44: Tánh mạng của nó ta sẽ đền Chương 45: Ngươi cô phụ thâm tình của ta Chương 46: Mọi chuyện kinh tâm (1) Chương 47: Mọi chuyện kinh tâm (2) Chương 48: Mọi chuyện kinh tâm (3) Chương 49: Mọi chuyện kinh tâm (4) Chương 50: Mọi chuyện kinh tâm (5) Chương 51: Nhà đế vương vô cùng vô tình (1)