doc truyen quan than phan tranh qtpt truyen chu ebook prc download full

Quân Thần Phân Tranh

Hoàn thành 139 Chương 6902 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Không lấy chồng Chương 2: Sai gả thành phi (1) Chương 3: Sai gả thành phi (2) Chương 4: Sai gả thành phi (3) Chương 5: Sai gả thành phi (4) Chương 6: Sai gả thành phi (5) Chương 7: Một tờ hưu phu (Một tờ giấy bỏ chồng) Chương 8: Tỷ võ chọn rể (1) Chương 9: Tỷ võ chọn rể (2) Chương 10: Tỷ võ chọn rể (3) Chương 11: Cầm tiêu hòa hợp Chương 12: Mỹ nhân tâm kế (1) Chương 13: Mỹ nhân tâm kế (2) Chương 14: Mỹ nhân tâm kế (3) Chương 15: Mỹ nhân tâm kế (4) Chương 16: Mỹ nhân tâm kế (5) Chương 17: Giang sơn loạn (1) Chương 18: Giang sơn loạn (2) Chương 19: Giang sơn loạn (3) Chương 20: Giang sơn loạn (4) Chương 21: Tình ý sinh Chương 22: Vào hang hổ Chương 23: Dư luận xôn xao, gậy ông đập lưng ông Chương 24: Hai quân đại chiến Chương 25: Một mũi tên đoạt mệnh Chương 26: Cạo xương giải độc Chương 27: Tắm uyên ương Chương 28: Bách phát bách trúng Chương 29: Hai mặt bị địch Chương 30: Một câu kích thích ngàn tầng song Chương 31: Tùy thời giam lỏng Chương 32: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân Chương 33: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (2) Chương 34: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (3) Chương 35: Đằng Long đồ hiện, xuất giai nhân (4) Chương 36: Tròng mắt ác độc (1) Chương 37: Tròng mắt ác độc (2) Chương 39: Rơi xuống nước Chương 40: Vết máu ở khóe miệng Chương 41: Mang thai Chương 42: Nhu tình dài muôn thuở Chương 43: âm mưu sanh non Chương 44: Tánh mạng của nó ta sẽ đền Chương 45: Ngươi cô phụ thâm tình của ta Chương 46: Mọi chuyện kinh tâm (1) Chương 47: Mọi chuyện kinh tâm (2) Chương 48: Mọi chuyện kinh tâm (3) Chương 49: Mọi chuyện kinh tâm (4) Chương 50: Mọi chuyện kinh tâm (5) Chương 51: Nhà đế vương vô cùng vô tình (1)