doc truyen quan sung qs truyen chu ebook prc download full

Quân Sủng

Hoàn thành 58 Chương 3881 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ngôn ngữ phong phú, lối viết truyện nhẹ nhàng, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người. Truyện Quân Sủng của Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu là một tác phẩm có giá trị nhân văn, như tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang gặp khó khăn.

Nhân vật nữ chính trong truyện là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, biết vượt lên số phận. Còn nhân vật nam chính là một anh chàng nam nhân, được nghĩ phép bốn mươi ngày để kết hôn, sau một ngày anh đã cưng chiều nữ chính rất đáng yêu, anh đi làm nhiệm vụ chỉ mong được đưa cô đến quân khu ở cùng anh để anh chăm sóc cô cách chu đáo hơn...

Tình yêu của anh chàng quân nhân này sẽ diễn biến như thế nào? Mọi người cùng theo dõi để đón đọc nhé!!!!

Chương 1: Ngày thứ nhất Chương 2: Ngày thứ hai ( một ) Chương 3: Ngày thứ hai ( hai ) Chương 4: Ngày thứ ba Chương 5: Ngày thứ tư Chương 6: Ngày thứ năm ( một ) Chương 7: Ngày thứ năm ( hai ) Chương 8: Ngày thứ sáu ( một ) Chương 9: Ngày thứ sáu ( hai ) Chương 10: Ngày thứ bảy Chương 11: Ngày thứ tám Chương 12: Ngày thứ chín Chương 13: Ngày thứ mười Chương 14: Ngày thứ mười một Chương 15: Ngày thứ mười hai ( một ) Chương 16: Ngày thứ mười hai ( hai ) Chương 17: Ngày thứ mười ba Chương 18: Ngày thứ mười bốn Chương 19: Ngày thứ mười lăm Chương 20: Ngày thứ mười sáu ( một ) Chương 21: Ngày thứ mười sáu ( hai ) Chương 22: Ngày thứ mười bảy Chương 23: Ngày thứ mười tám Chương 24: Ngày thứ mười chín ( một ) Chương 25: Ngày thứ mười chín ( hai ) Chương 26: Ngày thứ hai mươi Chương 27: Ngày thứ hai mươi mốt ( một ) Chương 28: Ngày thứ hai mươi mốt ( hai ) Chương 29: Ngày thứ hai mươi hai (1) Chương 30: Ngày thứ hai mươi (2) Chương 31: Ngày thứ hai mươi ba (1) Chương 32: Ngày thứ hai mươi ba ( 2 ) Chương 33: Ngày Thứ Hai Mươi Bốn Chương 34: Ngày Thứ Hai Mươi Lăm 1 Chương 35: Ngày Thứ Hai Mươi Lăm 2 Chương 36: Ngày Thứ Hai Mươi Sáu Chương 37: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy 1 Chương 38: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy 2 Chương 39: Ngày Thứ Hai Mươi Tám 1 Chương 40: Ngày Thứ Hai Mươi Tám 2 Chương 41: Ngày Thứ Hai Mươi Chín 1 Chương 42: Ngày Thứ Hai Mươi Chín 2 Chương 43: Ngày Thứ Ba Mươi 1 Chương 44: Ngày Thứ Ba Mươi 2 Chương 45: Ngày Thứ Ba Mươi Mốt Chương 46: Ngày Thứ Ba Mươi Hai Chương 47: Ngày Thứ Ba Mươi Ba Chương 48: Ngày Thứ Ba Mươi Tư, Ba Mươi Lăm Chương 49: Ngày Thứ Ba Mươi Lăm 2 Chương 50: Ngày Thứ Ba Mươi Sáu