truyen quan su vuong phi qsvp ebook prc download full

Quân Sư Vương Phi

Hoàn thành 89 Chương 1063 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chặn giết Chương 2: xuyên qua Chương 3: Long Hiên hoàng triều? Chương 3: Nam tử kỳ quái Chương 5: lầm nhập trúc trận Chương 6: Cứu kỳ nhân Chương 7: Bị bắt bái sư Chương 8: Lạc Vân thành Chương 9: Diệt thôn Chương 10: Tiên tử dưới ánh trăng Chương 11: Mạc quân sư Chương 12: Quân sư phong ba Chương 13: Bộc lộ tài năng Chương 14: Con mồi Chương 15: Ghen Chương 16: Ái muội Chương 17: Mê hoặc Chương 18: Ủy lấy trọng trách Chương 19: Trận chiến tất bại Chương 20: Diệu kế cẩm nang Chương 21: Trận chiến thành danh Chương 22: Giải thích khó hiểu Chương 23: Thiên hạ đệ nhất quân sư Chương 24: Tâm sự dưới ánh trăng Chương 25: Thổ lộ tình cảm Chương 26: Đi ăn máng khác? Chương 27: Ngươi là của ta Chương 28: Tâm linh tương thông Chương 29: Khói thuốc súng trên chiến trường Chương 30: Huyết Hồn Thiên Can Bát Quái Trận Chương 31: Lui lại an toàn Chương 32: Kỳ môn độn giáp Chương 33: Thâm tình! Giãy dụa! Chương 34: Động tình chi hôn Chương 35: Cứu mỹ nhân Chương 36: Mỹ nhân kế Chương 37: Chúng thất chi Chương 38: Lời hẹn đêm khuya Chương 39: Ai trúng kế ai Chương 40: Dẫn xà xuất động Chương 41: Kế ly gián Chương 42: Phá Trận – Thượng Chương 43: Phá Trận – Hạ Chương 44: Thanh lý môn hộ! Tranh đoạt! Chương 45: Ta là nữ tử! Chương 46: Bị nhốt Chương 47: Nghĩ cách cứu viện Chương 48: Kiên quyết! Chật vật! Chương 49: Người tới từ kinh thành Chương 50: Một loại đại quyết chiến khác