doc truyen quan lam thien ha qlth truyen chu ebook prc download full

Quân Lâm Thiên Hạ

Hoàn thành 1418 Chương 169152 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bộ truyện Quân Lâm Thiên Hạ có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết, thích hợp cho những độc giả nào không thích nhân vật chính quá “tự sướng”, một bước lên trời. Với motiv xuyên việt quen thuộc nhưng NVC trong bộ truyện chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh và năng lực để đi lên con đường quân lâm thiên hạ.

Chương 1: ÁM VŨ LÔI ƯNG Chương 2: THẾ GIỚI NGUY HIỂM Chương 3: KIẾM THUẬT CƠ SỞ Chương 4: DỊ NĂNG PHÂN TÍCH Chương 5: TIỆM THUỐC CỦA NHẠC GIA Chương 6: DỰC THỬ CỐT Chương 7: VẬT CHẤT THẦN BÍ Chương 8: ĐẠI HỖN NGUYÊN CÔNG Chương 9: CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ Chương 10: PHÂN TÍCH DƯỢC VẬT Chương 11: NGAO CHẾ DƯỢC HOÀN Chương 12: TẢ THỦ THIÊN VƯƠNG Chương 13: THÔI DIỄN KIẾM THUẬT Chương 14: TRÙNG TIÊU TỊCH TÀ Chương 15: LUYỆN HUYẾT - BỘ VÂN Chương 16: BỒI NGUYÊN ĐỊNH GIAI Chương 17: BÍ MẬT NGUYÊN KHÍ Chương 18: HẠN CHẾ PHỤC DƯỢC Chương 19: HỔ THỊ LANG KHUY Chương 20: Cơn giận của Lâm Trác Chương 21: Nguy cơ đến gần Chương 22: Ưu, hỉ giao thoa Chương 23: Trăm việc, việc binh đứng đầu Chương 24: Bên ngoài Hắc Vân Lĩnh Chương 25: Cả gan làm loạn Chương 26: Kết quả tuyệt sát Chương 27: Trực diện cường địch Chương 28: Hào tình võ giả Chương 29: Tiến thoái đều mất Chương 30: Hủy thi diệt tích Chương 31: Phong Dực Huyền Hồ Chương 32: Dị lực yêu thú Chương 33: Phân tích yêu thú Chương 34: Gợn sóng sau đó Chương 35: Yêu lực kết tinh Chương 36: Ngũ Hành linh hoàn Chương 37: Tiểu muội trở về Chương 38: Huynh muội ngăn cách Chương 39: Thế cục địa lý Chương 40: Luyện tập Tật Phong thuật Chương 41: KIỆN THÂN KIẾM PHÁP Chương 42: KIẾM PHÁP VÒNG TRÒN Chương 43: Tiệm thuốc Thuận Phúc Chương 44: Mang quan tài khiêu khích Chương 45: BÊNH VỰC LẼ PHẢI Chương 46: LÒNG DẠ ĐỘC ÁC Chương 47: Chém tận giết tuyệt Chương 48: Liều chết đánh cuộc một lần Chương 49: HỒNG PHI CẦU HÔN Chương 50: KIẾM ÁP LÂM TRÁC