settingsshare

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới Chương 1148: Siêu thoát (đại kết cục!)

Chương 1148: Siêu thoát (đại kết cục!)

Cũng may, trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành tư duy cũng không hủy diệt, mà là dung hợp thành công, đồng thời bắt đầu hướng về siêu duy sinh mệnh tiến hóa, bởi vì Dịch Thiên Hành cái này đồng nguyên dị vị thể trở nên đủ cường đại, Trương Đạo Nhất mới dùng lần nữa giáng lâm đến chỗ này thời không.

Trong này, có mấy phần ngẫu nhiên, cũng có mấy phần tất nhiên, Trương Đạo Nhất nếu chọn trúng Dịch Thiên Hành, tự nhiên là bởi vì Dịch Thiên Hành bản chất bản thân liền cùng hắn rất tiếp cận.

“Trên người ngươi cũng có mấy phần siêu thoát ý cảnh, bất quá ta muốn ngươi nói đi đường hẳn là cùng ta khác biệt, không có giống nhau con đường siêu thoát, chúng ta đều trong bóng đêm lục lọi, coi như ta cuối cùng siêu thoát, con đường của ta cũng chưa chắc tuyệt đối đúng đắn!”

Trương Đạo Nhất cảm khái, trên thế giới không tồn tại tốt nhất con đường, cũng không tồn tại tuyệt đối đúng đắn con đường, có chỉ là thích hợp nhất con đường.

Giống như Cổ dùng chiến siêu thoát, hắn dùng tam vị nhất thể siêu thoát, đây đều là bọn họ nói cho rằng đúng đắn con đường siêu thoát!

“Ta con đường siêu thoát quả thực cùng ngươi khác biệt, ngươi là tam vị nhất thể, lấy vô hạn cao chiều, vô hạn thấp chiều, cùng với nguyên điểm ý cảnh, dùng vô hạn siêu việt vô hạn. Mà con đường của ta, lại là nước chảy thành sông. Một cái thời không phía dưới, tồn tại vô số thấp hơn thời không, ta đem ý chí hướng về thời không thấp chiều ăn mòn, sáng lập ra từng cái đồng vị dị nguyên thể, không ngừng chiếm giữ thời không thấp chiều tồn tại bản thân, dùng cái này tăng cường tự thân bản chất, cuối cùng chung cực nhảy một cái, trở về bản thể, khiến tự thân triệt để siêu việt vô hạn, tu thành cảnh giới tối cao!” Trần Đạo Đức tiếp lời đề.

Trong lúc nói chuyện, hắn cũng là chỉ tay một cái, tinh mang tỏa ra, sau đó diễn hóa ra vạn ức thời không, những này thời không, ra một cái ở vào chỗ càng cao hơn bên ngoài, còn lại thời không đều ở vào phía dưới.

Ở vào phía dưới thời không, đều cùng ở vào phía trên kia một cái duy nhất thời không có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong một chớp mắt, vạn ức thời không sinh diệt vô hạn, sau đó từng cái sinh linh mạnh mẽ từ phía dưới thời không trong đi ra, cuối cùng dung nhập vào phía trên duy nhất thời không bên trong.

Duy nhất thời không bên trong sinh linh, trong nháy mắt này, bản chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bản thân tồn tại, trực tiếp siêu việt vô hạn!

“So sánh đi ngược dòng nước, vẫn là xuôi dòng mà hạ xuống dễ dàng, vô hạn cao cùng vô hạn thấp tầm đó, tồn tại một loại hướng phía dưới lực lượng, xuôi dòng mà xuống so với đi ngược dòng nước, muốn dễ dàng gấp mười gấp trăm lần!”

Trần Đạo Đức nói ra.

“Ngươi đồng vị dị nguyên thể chiếm giữ một phương thời không, dựa vào chính là dung hợp cùng cướp đoạt, loại phương pháp này có quá nhiều sự không chắc chắn, mà ta dựa vào chính là tính toán, khiến tự thân hóa thành thời không đầu nguồn, cái thứ nhất biến số, khiến cho hết thảy bởi vì thay đổi mà biến, cuối cùng kiềm chế không gian thời gian, hóa thành thời không bản thân!”

Trương Đạo Nhất biết, Trần Đạo Đức nói không giả, hắn đồng vị dị nguyên thể đích thật là dựa vào dung hợp cùng cướp đoạt, nếu là cứng rắn muốn hình dung, đồng dạng là hủy đi một bức tường, Trương Đạo Nhất là trực tiếp dùng man lực đem hắn đập mở, mà Trần Đạo Đức lại là bằng vào vô số lần tính toán, tính ra tới tường chỗ yếu nhất, chỉ ở chỗ mấu chốt gõ một cái, liền khiến cho chỉnh bức tường trực tiếp ngã xuống.

Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trương Đạo Cổ một mực trở ngại lấy hắn, hơn nữa hắn cũng không có thời gian, chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương pháp!

“Thời gian không gian khác nhau, chúng ta có thể hai lần gặp phải cũng là duyên phận, siêu thoát không dễ, đúng như ngươi chỗ nói, chúng ta đều là ở trong bóng tối lục lọi người, siêu thoát không thể nói, ta giúp đỡ cũng không giúp được ngươi, ngươi là ta gặp qua tiếp cận nhất siêu thoát tồn tại, hi vọng ngươi có thể thành công!”

Trần Đạo Đức khoát tay, có chút mất hết cả hứng, hắn biết Trương Đạo Nhất đang đối mặt đại địch, siêu thoát cơ hội đúng là xa vời.

“Ta sẽ thành công, ta tự sinh tu hành chi niệm đến nay, cho dù rơi vào luân hồi, cũng chưa từng sửa, cho dù siêu thoát trên đường” Ta “diệt, này tu hành chi niệm, cũng sẽ đi đến tu hành điểm cuối!”

Lời còn chưa dứt, Trương Đạo Nhất đã biến mất ở chỗ này nháy mắt vĩnh hằng cảnh giới, đã rơi vào đại vũ trụ bên trong.

Trương Đạo Nhất con đường, cho tới bây giờ đều không thuận lợi, trong luân hồi tu hành dọc đường thế như chẻ tre, đó là bởi vì có chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, tử khí là trong luân hồi Trương Đạo Nhất quật khởi mấu chốt.

t
ruy cậP http://truyencuatui.net/ để ❊đọc truyện Mà ở luân hồi trước đó, khi đó Trương Đạo Nhất không có tử khí, hắn từ thế giới bản nguyên đi ra, tiến vào hỗn độn thời không, không có gì cả, có chỉ là kia bất diệt tu hành chi niệm.

Tu hành ngàn vạn kiếp, Trương Đạo Nhất dùng hạt bụi nhỏ chi thân, phá kiếp mà ra, khiến cho tự thân quang huy chiếu khắp vô lượng thời không, kia dọc đường, gian hiểm như thế nào, đạt được mất đi lại mất đi, tín niệm vô số lần gần như sụp đổ, nhưng cuối cùng lại tro tàn lại cháy.

Thế giới bản thân chính là không công bằng, cũng không cho Trương Đạo Nhất quá nhiều, nhưng hắn lại đi tới cuối cùng, chín cái thời đại, tám cảnh đại viên mãn, lúc này bao nhiêu thế giới sủng nhi, trăm ngàn đời cũng không thể nắm giữ thành tựu.

Từ đầu đến cuối, Trương Đạo Nhất đều nhận định, chính mình có lẽ sẽ chết, nhưng sẽ không thua!

...

Thời không kẽ hở, cao cùng thấp khe hở, Trương Đạo Nhất ý chí xuyên qua thượng trung hạ ba khu thời không, ba cái Trương Đạo Nhất bắt đầu cộng minh, bắt đầu giao hòa.

Trương Đạo Nhất bản thân đại biểu cho nguyên điểm, đại biểu cho cân bằng, Dịch Thiên Hành đại biểu cho nguyên điểm phía trên vô hạn thời không cao chiều, cái cuối cùng Trương Đạo Nhất đại biểu cho nguyên điểm phía dưới vô hạn thời không thấp chiều!

Chuyến về dễ dàng ngược lên khó, sớm ở trong luân hồi, Trương Đạo Nhất liền bằng vào Thương Thiên Chi Mộ hoàn thành hướng về vô hạn thời không thấp chiều diễn sinh quá trình, cũng sáng lập ra một cái mạnh mẽ đồng nguyên dị vị thể.

Vô hạn cao, vô hạn thấp, nguyên điểm, đây chính là tam vị nhất thể, tâm linh khuấy động, tư duy nhảy nhót, Trương Đạo Nhất tâm linh bắt đầu hướng về siêu việt vô hạn bên ngoài vô hạn diễn hóa, siêu thoát ở trong nháy mắt này, có thể đụng tay đến!

“Ngươi chung quy là đã chậm một bước, hiện tại ngươi chính là ta!”

Giờ khắc này, Trương Đạo Cổ âm thanh đột nhiên vang lên, một sát na này, Trương Đạo Nhất ý chí đột nhiên có một nửa chuyển hóa làm Trương Đạo Cổ ý chí.

Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất đã không cách nào trấn áp lại kia bắt nguồn từ bản chất đồng hóa, đó là luân hồi trước đó, Cổ siêu thoát một bộ phận chỗ ký kết khế ước, trừ phi Trương Đạo Nhất siêu thoát, bằng không căn bản không có khả năng chống cự siêu thoát lực lượng.

Chỉ có siêu thoát mới có thể đối phó siêu thoát, siêu thoát sau tồn tại, so sánh chưa siêu thoát người, thật giống như người chân thật, cùng trong chuyện xưa hư cấu nhân vật khác nhau, trong chuyện xưa nhân vật cho dù thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng rung chuyển chuyện xưa người bên ngoài một chút!

“Ầm ầm!”

Tam vị nhất thể cân bằng trong nháy mắt này đánh vỡ, nhưng Trương Đạo Nhất bản thân như cũ hướng về siêu thoát diễn hóa.

Sáu thành, bảy thành, hơi không thể kế thời gian trong, Trương Đạo Nhất ý chí đang bị cấp tốc đồng hóa.

“Ầm!”

Chu Thiên chủ động nổ tung rồi, vạn đạo tử hoa tỏa ra, diễn hóa hồng mông thời không, đại đạo ảo diệu, không thể tưởng tượng nổi lực lượng trực tiếp chấn khai Trương Đạo Cổ ý chí.

Luân hồi trước đó Trương Đạo Nhất rèn đúc chí cao thần khí, một đạo bản nguyên liền có thể rung chuyển hỗn độn khắc độ thần vật, rốt cuộc tại thời khắc này đi về phía tiêu vong.

Chu Thiên có linh, không muốn nhìn xem Trương Đạo Nhất tiêu vong, chủ động hủy diệt tự thân, dùng trì hoãn Trương Đạo Nhất tiêu vong quá trình.

Ngay tại Chu Thiên nổ tung nháy mắt, Thương Thiên Chi Mộ cũng nổ tung rồi, Thương Thiên chín đạo, chín lần luân hồi, Thương Thiên Chi Mộ trong chôn vùi xuống Trương Đạo Nhất chín đời Thương Thiên chi thân, chín cái Trương Đạo Nhất từ trong Thương Thiên Chi Mộ đi ra, đồng hóa lực lượng di chuyển tức thời đến chín đời Thương Thiên trên người!

Hỗn độn thời không, Chư Thiên Luân bộc phát ra vô hạn quang huy, chiếu khắp không gian thời gian, đánh vỡ nhật nguyệt hư không, rung chuyển đại đạo luân hồi thần năng từ trong Chư Thiên Luân tỏa ra.

Thiên Nguyên Đại Đế cầm trong tay Chư Thiên Luân, một kích phá diệt mười ba ma thần sáng lập mười ba sắc quân đoàn, dĩ nhiên đạt tới cửu giai cực hạn mười ba ma thần trong nháy mắt bị Chư Thiên Luân thần năng bao phủ, không có nửa điểm năng lực phản kháng.

Màu hỗn độn đạo hỏa dấy lên, mười ba ma thần bị dung luyện, phản bản quy nguyên, sống sờ sờ hóa ra một cái Trương Đạo Nhất!

Có cái này Trương Đạo Nhất thay kiếp, đến từ Cổ đồng hóa lực lượng, tức khắc trì hoãn trong nháy mắt.

“Chu Thiên đã hủy, chính là không biết lần này, rốt cuộc là ai thắng, ai thua!”

“Có thể làm, ta đã làm!”

Thiên Nguyên Đại Đế khe khẽ thở dài, đối mặt siêu thoát chi tranh, hắn có thể làm không nhiều.


“Một đời tu hành, ai!”

...

“Ván này, ta thắng!”

Trương Đạo Nhất ý chí hóa thành hình người, âm thanh càng ngày càng mờ mịt.

“Mười ba ma thần thân! Thì ra là khi đó!”

Trương Đạo Cổ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là cảm ứng được một chút cái gì.

“Ngươi thắng, ta cũng chưa chắc sẽ thua!”

Trương Đạo Cổ thở dài một tiếng, ngay sau đó vô lượng quang huy từ hắn trên người tỏa ra.

“Đốt ta một đời tu hành, ngàn vạn kiếp bất diệt chi niệm!”

“Đốt ta luân hồi chi quả, không gian thời gian vô lượng luân hồi chi ấn ký!”

“Đốt ta siêu thoát duyên phận, nguyện từ nay về sau muôn đời không được siêu thoát cơ hội, đổi lấy một tia hi vọng...”

“Mất đi sẽ đảo ngược, tồn tại chưa hẳn chân thực, luân hồi thiên cổ, đại đạo ung dung, ý chí của ta, sẽ trở lại hết thảy đầu nguồn!”

Trương Đạo Cổ ý chí bắt đầu thiêu đốt, quang huy bên trong, một cái sum suê tới cực điểm văn minh hiển hóa, đó là Khai Hoàng, là Cổ dùng hết hết thảy, cũng muốn thu hồi đồ vật.

Cuối cùng Cổ ý chí hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập quang huy bên trong hiển hóa Khai Hoàng bên trong, ngay sau đó quang huy dần dần sụp đổ, ở trong hư hóa, Cổ đạt được mình muốn Khai Hoàng!

“Đây chính là siêu thoát sao?!”

Trương Đạo Nhất nhìn xem hết thảy những thứ này, chỉ cảm thấy ý chí của mình càng ngày càng cao, tâm linh càng ngày càng mờ mịt hư vô, tồn tại bản chất bắt đầu rõ ràng, vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều hết thảy, ở hiện tại Trương Đạo Nhất xem ra, như xem ngược vân tay.

Trương Đạo Nhất cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, mà tồn tại tính chất đặc biệt là trước nay chưa từng có yếu ớt, hắn cảm giác mình có thể tuỳ tiện thay đổi.

Hắn cảm giác chính mình ở mất đi một vài thứ, cũng khi lấy được một vài thứ, hết thảy ngôn ngữ, hết thảy định nghĩa ở trên người hắn cũng bắt đầu mơ hồ, tư duy của hắn ý chí của hắn tâm linh của hắn cũng bắt đầu chuyển biến, bắt đầu hướng về siêu thoát tồn tại hình thức chuyển biến.

“Siêu thoát trước đó, ta còn có thể thay đổi, siêu thoát về sau, ta có lẽ sẽ không muốn thay đổi!” Trương Đạo Nhất trong lòng chuyển qua nhất niệm, ngay sau đó lại là gặp được Cổ siêu thoát kia một bộ phận.

“Nguyên lai Cổ, căn bản chưa từng siêu thoát!”

Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất tất cả đều hiểu rồi, hiểu Cổ tại sao không bằng vào siêu thoát nháy mắt lực lượng, tái tạo Khai Hoàng, không phải Cổ không muốn mà là không thể, Cổ siêu thoát một nửa, bất quá là cùng tồn tại bản thân vô hạn dung hợp, chỉ là khiến tự thân vô hạn cùng tồn tại bản thân ngang hàng, mà không phải siêu việt.

Loại này siêu thoát chỉ là ngụy siêu thoát, mặc dù so sánh chưa từng siêu thoát tồn tại như cũ cực điểm mạnh mẽ, nhưng chung quy không phải siêu thoát, cũng không có cách nào làm được sự tình.

“Ta bây giờ có thể thay đổi, cũng chỉ có bây giờ có thể thay đổi!”

Trương Đạo Nhất hiểu rồi.

Nhất niệm động, siêu thoát cấp bậc lực lượng tức khắc dung nhập hỗn độn thời không bên trong, một khối thiên bi, đột nhiên xuất hiện ở trung tâm hỗn độn, trong đó có Trương Đạo Nhất đối với siêu thoát cảm ngộ.

Giờ khắc này, bên trong hỗn độn tất cả mạnh mẽ mà cổ lão tồn tại, đều biết, Đạo Tôn siêu thoát rồi!

Hỗn độn thời không cùng cái khác thời không tầm đó liên hệ, cũng bị thiên bi trấn áp, bắt nguồn từ thượng tầng thời không hủy diệt, dĩ nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hỗn độn thời không, hỗn độn thời không hóa thành vô hạn cao chiều cùng vô hạn thấp chiều tầm đó cao nhất danh sách, vĩnh hằng trật tự, tại thời khắc này bị phá vỡ!

Trong hỗn độn, thuộc về Khai Hoàng vết tích bị Trương Đạo Nhất sao chép, bởi vì Cổ siêu thoát mà bị xóa đi Khai Hoàng tái hiện, hỗn độn thời không phân liệt, Khai Hoàng có thể kéo dài.

Trương Đạo Cổ trên người thuộc về Cổ một bộ phận ấn ký bị Trương Đạo Nhất chỗ rút ra, cuối cùng lăng không hoá sinh ra một cái Cổ.

Đối với cái này cũng sư cũng địch cũng bạn tồn tại, Trương Đạo Nhất cuối cùng vẫn là lựa chọn thay hắn hoàn thành nguyện vọng, giữa bọn hắn chuyện, chưa nói tới đúng sai, đều chỉ là vì lẫn nhau tín niệm mà tranh đấu, làm người thắng sau cùng, Cổ đã không phải là Trương Đạo Nhất địch nhân!

Tại hoàn thành hết thảy những thứ này về sau, Trương Đạo Nhất rốt cuộc hoàn thành từ người tu hành, đến siêu thoát giả chuyển biến, tâm linh của hắn ở một sát na này viên mãn, trực tiếp tăng đến một loại không thể giải thích, siêu việt cao hơn hết cảnh giới chí cao!

Bất quá ở loại chuyển biến này hoàn thành trước một cái sinh diệt, lại là có một đạo lưu quang từ trên người Trương Đạo Nhất xông ra, cuối cùng đã rơi vào hỗn độn thời không bên trong.

...

Lại là mười vạn cái hỗn độn khắc độ, hỗn độn càng ngày càng phồn vinh, cùng với Đạo Tôn mười vạn cái khắc độ trước đó, tu thành Siêu Thoát cảnh giới, lập xuống siêu thoát thiên bi, rất nhiều cường giả đều vì vậy mà đột phá cảnh giới.

Mà Đạo Tôn càng là ở mười vạn cái hỗn độn khắc độ tầm đó lần thứ ba giảng đạo, khai phá con đường tu hành, dẫn tới vô lượng chúng sinh tán tụng.

Hỗn độn vô lượng thời không, càng là bởi vậy nhấc lên một trận tu hành dậy sóng, rất nhiều bị Đạo Tôn vô tư lòng dạ cảm hóa người tu hành, dồn dập bắt đầu chính mình truyền đạo con đường.

Bọn họ hô hào người người có công luyện, người người có đạo tu khẩu hiệu, đặt chân từng cái u mê văn minh, lan truyền tu hành chi đạo, dẫn đạo chúng sinh, đi về phía quang minh!

“Đạo Tôn từng nói, siêu thoát chính là biến mất, siêu thoát là tâm linh thăng hoa, cũng là tư duy chuyển biến, dựa theo đạo lý, Đạo Tôn cũng không lặp lại tồn tại mới là, Đạo Cung trong vị kia, thật sự là Đạo Tôn?!”

Thiên Nguyên đạo tràng, Man Tổ hỏi trong lòng mình nghi hoặc.

“Ngươi muốn thật muốn biết, tự mình đi Đạo Cung hỏi một chút không được sao!” Thiên Nguyên Đại Đế mỉm cười, tiện tay đem trong tay quân cờ, theo ở trên bàn cờ.

“Không cần, Đạo Tôn nói đúng liền đúng đi!”

Man Tổ lắc đầu, cũng rơi xuống Nhất Tử, cùng với Man Tổ hạ cờ, trên ván cờ, thế cục đột biến, mười ba viên quân cờ trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô.

Bọn họ đánh cờ, tranh chính là lý niệm, một quân cờ, chính là mới đại thiên thế giới, mỗi một bước, rơi xuống thực chỗ, đều là rồng khởi thảo mãng, long trời lở đất.

“Kỳ thật so sánh Đạo Tôn, ta càng hiếu kỳ ngươi cùng Đạo Tôn quan hệ trong đó, ngươi Chư Thiên Luân, lại có Chu Thiên ba thành bản nguyên!” Man Tổ nói ra, luân hồi trước đó, hắn thành đạo so Thiên Nguyên Đại Đế sớm, chẳng qua hiện nay tu vi lại trái lại không bằng Thiên Nguyên Đại Đế.

Thiên Nguyên Đại Đế cười nói: “Vậy liền lại là một cái khác chuyện xưa!”

“Ván này, ngươi thua!”

Thiên Nguyên Đại Đế hạ cờ, một ván kết thúc.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ