doc truyen quan hon doc ai qhda ebook prc download full

Quân Hôn Độc Ái

Hoàn thành 99 Chương 1471 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tình yêu vốn ngọt ngào như vậy Chương 2: Rất yêu, rất yêu anh! Chương 3: Mệnh lệnh của cấp trên Chương 4: Yên nhi có tin mừng Chương 5: Nguy hiểm đến gần Chương 6: Mạc Yên bị bắt cóc Chương 7: Khẩn cấp cứu viện Chương 8: Dự cảm của ác mộng Chương 9: Cứu giúp để anh chuộc tội Chương 10: Đánh cược hay không? Chương 11: Đau đớn gặp lại Chương 12: Tiếng lòng đang khóc Chương 13: Một đời đau thương (giới thiệu vắn tắt một đoạn ngắn) Chương 14: Cô ấy không muốn sống Chương 15: Thần đồng Chương 16: Sự uy hiếp của ác ma (2) Chương 17: Ai sưởi ấm ai (thượng) Chương 18: Ai sưởi ấm ai (hạ) Chương 19: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Chương 20: Kế hoạch phản kích Chương 21: Cường hôn không buông tay Chương 22: Sát khí lẫm liệt Chương 23: Lại tối đen Chương 24: Huỷ mặt của cô Chương 25: Lấy máu ai để tế điện? Chương 26: Quỷ thủ thần y Chương 27: Sống chết có nhau Chương 28: Độc Cô Thiên Nhai Chương 29: Quan hệ khế ước Chương 30: Ai có thể đoán được tâm tư của Nam Bá Đông? Chương 31: Nhược điểm trí mạng Chương 32: Gương mặt đẹp lại xuất hiện Chương 33: Gia tộc nhà họ Nam Chương 34: Anh từ bỏ quân đội theo thương nghiệp Chương 35: Sống so với tử nạn Chương 36: Yến tiệc không tốt thì không phải là yến tiệc (Phần 2) Chương 37: Có chạy đằng trời Chương 38: Không phải mày chết thì chính là tao chết! Chương 39: Quyết đánh đến cùng Chương 40: Chân thành tỏ tình Chương 41: Anh ấy xuất hiện Chương 42: Anh đã chết? Chương 43: Không nhìn thấu cô Chương 44: Khẩu phật tâm xà Chương 45: Thân bất do kỹ Chương 46: Nhẫn nhục chịu khó Chương 47: Sống ở trong địa ngục Chương 48: Chỗ hiểm của Mạc Yên Chương 49: Tạm biệt Chương 50: Chuẩn bị trở về thủ đô