doc truyen quan hon doc ai qhda truyen chu ebook prc download full

Quân Hôn Độc Ái

Hoàn thành 99 Chương 4411 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tình yêu vốn ngọt ngào như vậy Chương 2: Rất yêu, rất yêu anh! Chương 3: Mệnh lệnh của cấp trên Chương 4: Yên nhi có tin mừng Chương 5: Nguy hiểm đến gần Chương 6: Mạc Yên bị bắt cóc Chương 7: Khẩn cấp cứu viện Chương 8: Dự cảm của ác mộng Chương 9: Cứu giúp để anh chuộc tội Chương 10: Đánh cược hay không? Chương 11: Đau đớn gặp lại Chương 12: Tiếng lòng đang khóc Chương 13: Một đời đau thương (giới thiệu vắn tắt một đoạn ngắn) Chương 14: Cô ấy không muốn sống Chương 15: Thần đồng Chương 16: Sự uy hiếp của ác ma (2) Chương 17: Ai sưởi ấm ai (thượng) Chương 18: Ai sưởi ấm ai (hạ) Chương 19: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Chương 20: Kế hoạch phản kích Chương 21: Cường hôn không buông tay Chương 22: Sát khí lẫm liệt Chương 23: Lại tối đen Chương 24: Huỷ mặt của cô Chương 25: Lấy máu ai để tế điện? Chương 26: Quỷ thủ thần y Chương 27: Sống chết có nhau Chương 28: Độc Cô Thiên Nhai Chương 29: Quan hệ khế ước Chương 30: Ai có thể đoán được tâm tư của Nam Bá Đông? Chương 31: Nhược điểm trí mạng Chương 32: Gương mặt đẹp lại xuất hiện Chương 33: Gia tộc nhà họ Nam Chương 34: Anh từ bỏ quân đội theo thương nghiệp Chương 35: Sống so với tử nạn Chương 36: Yến tiệc không tốt thì không phải là yến tiệc (Phần 2) Chương 37: Có chạy đằng trời Chương 38: Không phải mày chết thì chính là tao chết! Chương 39: Quyết đánh đến cùng Chương 40: Chân thành tỏ tình Chương 41: Anh ấy xuất hiện Chương 42: Anh đã chết? Chương 43: Không nhìn thấu cô Chương 44: Khẩu phật tâm xà Chương 45: Thân bất do kỹ Chương 46: Nhẫn nhục chịu khó Chương 47: Sống ở trong địa ngục Chương 48: Chỗ hiểm của Mạc Yên Chương 49: Tạm biệt Chương 50: Chuẩn bị trở về thủ đô