settingsshare

Quái Thú Đại Bão Táp Địa cầu trạch nam lôi xuyên, mang theo lôi Brad tinh người gien, trở thành duy nhất một cái lôi áo Nick, thao túng vô số quái thú, ở thế giới này nhấc lên một mảnh ngập trời biển máu.


Vũ trụ quái thú, tà ác tinh người, thứ nguyên siêu thú, mâm tròn sinh vật, tan biến đưa tới thể……
Quái thú chi vương Godzilla, địa ngục tinh người hi sóng lợi đặc tinh người, cổ đại quái thú ca mạc kéo, bộ xương khô quái thú lôi đức vương, vũ trụ ninja Baal thản tinh người……
Hắn lấy càng vì tàn bạo thủ đoạn, nhất nhất đáp lễ vạn tộc. Lấy tà ác tàn nhẫn thủ đoạn, thủ vệ nhân tộc, kiến tạo một cái tràn ngập tốt đẹp hy vọng quang quốc gia.
“Nhậm ngươi quần ma loạn vũ, cũng khó địch ta quái thú bão táp!”
Đăng bởi: Sói Cô Độc
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ