doc truyen quai khach muon mat qkmm truyen chu ebook prc download full

Quái Khách Muôn Mặt

Hoàn thành 38 Chương 3023 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Màn kịch trên đỉnh núi - Màn kịch trên đỉnh núi Chương 2: Tai họa biến thành hạnh phúc Chương 3: Thư của dị nhân Chương 4: Diệt kình ngư bị lôi vào tử địa Chương 5: Dưới đáy biển sâu Chương 6: Trở về cố hương Chương 7: Gia đình lại đoàn tụ Chương 8: Cổ am nổi phong ba Chương 9: Cứu giai nhân gây nghiệp chướng Chương 10: Giang hồ hội long hổ Chương 11: Đường kiếm giải nguy giúp kết bạn tâm giao Chương 12: Sào hồ đại chiến ác giao Chương 13: Nửa đêm giết thuồng luồng Chương 14: Ác quả của kẻ tham lam ích kỷ Chương 15: Phong hổ dương hùng long thi vũ Chương 16: Vân đằng long phi hổ thế phong Chương 17: Thú tâm nhân hiện hình Chương 18: Phong vân tế hội hiển thần long Chương 19: Anh hùng nghĩa hiệp không có giống nòi Chương 20: Trong khuê phòng Chương 21: Nửa lời dẹp binh đao Chương 22: Tri nhân tri diện bất tri tâm Chương 23: Một bất ngờ Chương 24: Ma nhân trừng ác Chương 25: Trung Sơn hội quần hùng Chương 26: Song yến trên sông cùng chia rẽ Chương 27: Cảnh Ngũ Tuyết đài nhiều thị phi Chương 28: Văn Thù viện tự dẫn thân Chương 29: Cải hóa khuyên thiện trong phòng Phương trượng Chương 30: Đất lạ nhiều bạn tốt Chương 31: Một kế yên lòng người đời Chương 32: Thâm tình sâu như biển Chương 33: Ý thiếp hóa thành gió xuân Chương 34: Phong ba phục thù đã quật khởi Chương 35: Tân xuân gặp gỡ Chương 36: Có lòng giải thù cũ Chương 37: Cả nhà mừng đoàn viên Chương 38: Tráng chí mới được toại nguyện