doc truyen quai khach muon mat qkmm ebook prc download full

Quái Khách Muôn Mặt

Hoàn thành 38 Chương 1252 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Màn kịch trên đỉnh núi - Màn kịch trên đỉnh núi Chương 2: Tai họa biến thành hạnh phúc Chương 3: Thư của dị nhân Chương 4: Diệt kình ngư bị lôi vào tử địa Chương 5: Dưới đáy biển sâu Chương 6: Trở về cố hương Chương 7: Gia đình lại đoàn tụ Chương 8: Cổ am nổi phong ba Chương 9: Cứu giai nhân gây nghiệp chướng Chương 10: Giang hồ hội long hổ Chương 11: Đường kiếm giải nguy giúp kết bạn tâm giao Chương 12: Sào hồ đại chiến ác giao Chương 13: Nửa đêm giết thuồng luồng Chương 14: Ác quả của kẻ tham lam ích kỷ Chương 15: Phong hổ dương hùng long thi vũ Chương 16: Vân đằng long phi hổ thế phong Chương 17: Thú tâm nhân hiện hình Chương 18: Phong vân tế hội hiển thần long Chương 19: Anh hùng nghĩa hiệp không có giống nòi Chương 20: Trong khuê phòng Chương 21: Nửa lời dẹp binh đao Chương 22: Tri nhân tri diện bất tri tâm Chương 23: Một bất ngờ Chương 24: Ma nhân trừng ác Chương 25: Trung Sơn hội quần hùng Chương 26: Song yến trên sông cùng chia rẽ Chương 27: Cảnh Ngũ Tuyết đài nhiều thị phi Chương 28: Văn Thù viện tự dẫn thân Chương 29: Cải hóa khuyên thiện trong phòng Phương trượng Chương 30: Đất lạ nhiều bạn tốt Chương 31: Một kế yên lòng người đời Chương 32: Thâm tình sâu như biển Chương 33: Ý thiếp hóa thành gió xuân Chương 34: Phong ba phục thù đã quật khởi Chương 35: Tân xuân gặp gỡ Chương 36: Có lòng giải thù cũ Chương 37: Cả nhà mừng đoàn viên Chương 38: Tráng chí mới được toại nguyện