doc truyen qua phi doi ga ninh hau dua lanh hoang qpdgnhdlh truyen chu ebook prc download full

Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng
Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Hoàn thành 488 Chương 15565 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Bái đường, người sống chôn cùng Chương 5: Cứu nàng Chương 6: Muốn sống, khiêu khích long uy Chương 7: Còn sống, thăm hỏi phu quân Chương 8: Túc trực bên linh cữu Chương 9: Ly Hiên, con trai của nàng! Chương 10: Ấm áp, bọn họ quan tâm Chương 11: Đêm khuya, Ly Hiên làm bạn Chương 12: Nam tử thần bí ở Hương Vò Cư Chương 13: Linh đường kinh sợ 1 Chương 14: Linh đường kinh sợ 2 Chương 15: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 1 Chương 16: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 2 Chương 17: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 3 Chương 18: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 4 Chương 19: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 5 Chương 20: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 6 Chương 21: Bắt tới phòng cưới, đoạt lấy nàng 7 Chương 22: Từ kiếp nạn trở về Chương 23: Tâm như hoang mạc Chương 24: Công chúa Nhã Phi Chương 25: Đêm xuống nói chuyện với nhau Chương 26: Nhẫn Tử Ngọc Chương 27: Ác chỉnh Mạc Kỳ Dục Chương 28: Cho nàng nhớ lâu một chút! Chương 29: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 1 Chương 30: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 2 Chương 31: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 3 Chương 32: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 4 Chương 33: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 5 Chương 34: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 6 Chương 35: Nửa đêm đột kích, quấy nhiễu nàng 7 Chương 36: Tứ Vương gia, hồn phách trở về Chương 37: Tứ Vương gia, hồn phách trở về 2 Chương 38: Tứ Vương gia, hồn phách trở về 3 Chương 39: Tứ Vương gia, hồn phách trở về 4 Chương 40: Dòng chính thứ quả phụ đấu tranh 1 Chương 41: Dòng chính thứ quả phụ đấu tranh 2 Chương 42: Dòng chính thứ quả phụ đấu tranh 3 Chương 43: Đề phòng dâm tặc Chương 44: Thiêu hủy chứng cứ Chương 45: Bị nhốt trong biển lửa Chương 46: Bị nhốt trong biển lửa 2 Chương 47: Lăng Tuyết Mạn, ngươi muốn chết sao? Chương 48: Ngươi lấy cái gì hồi báo ta? Chương 49: Không cho phép ngươi cùng Ly Hiên thân cận! Chương 50: Một tát này giáo huấn ngươi!