doc truyen phuong mi pm truyen chu ebook prc download full

Phượng Mị

Hoàn thành 49 Chương 3855 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên qua thời không Chương 2: Huyết sát minh cung- lần đầu gặp gỡ Chương 3: NĂM NĂM Chương 4: ÂU DƯƠNG SẮC VI Chương 5: GẶP LẠI Chương 6: Chương 6 Chương 7: TRẢ THÙ Chương 8: TỔN THƯƠNG NGƯƠI, SÁT KHÔNG THA Chương 9: NGƯƠI LÀ TA ĐÍCH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ Chương 10: TIỂU KHÊ Chương 11: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN Chương 12: MỘT KHÚC KHUYNH CA Chương 13: KINH THẾ CẦU HÔN Chương 14: THÀNH HÔN Chương 15: CẦU THÂN Chương 16: VÔ ĐỀ Chương 17: TRÙNG PHÙNG Chương 18: PHIÊN NGOẠI 1: ÂU DƯƠNG SẮC VI CÙNG LÃNH TĨNH Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 1: TIÊN TRI Chương 2: SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU Chương 3: ÁM SÁT Chương 4: KINH BIẾN Chương 5: KHÔNG HẮN TẠI, TA SỐNG Ý NGHĨA GÌ Chương 6: TỈNH LẠI Chương 7: LOẠN THẾ CHIẾN Chương 8: PHONG VÂN KHỞI Chương 9: AI ĐÍCH ĐAU LÒNG ? Chương 10: ĐAU LÒNG ĐÍCH CHIA LI Chương 11: PHONG VÂN TÁI KHỞI Chương 12: PHIÊN NGOẠI: PHƯỢNG MỊ Chương 1: LONG PHƯỢNG BẢO BỐI Chương 2: NHỚ!! Chương 3: SỨ GIẢ THIÊN TUYẾT QUỐC Chương 4: HẮN NHÍU MÀY….TÂM TA SẼ ĐAU Chương 5: BẢO BỐI LÊN ĐƯỜNG TÌM NƯƠNG Chương 6: TÂM ĐAU Chương 7: NGƯƠI LÀ ĐỨA NGỐC! Chương 8: 100 NGÀY… Chương 9: TA LUYẾN LIẾC NGƯƠI! Chương 10: HỒNG NHAN TÓC BẠC Chương 11: KẾT THÚC CŨNG LÀ BẮT ĐẦU Chương 12: PHIÊN NGOẠI: LÔI Chương 13: PHIÊN NGOẠI: ĐƯỜNG MẠC PHONG Chương 14: PHIÊN NGOẠI: ĐƯỜNG PHI LY