settingsshare

Phương Bắc Có Giai Nhân Giới thiệu

hợp nhau, tính cách lại gần gũi, người ấy hiểu được vẻ đẹp của bạn, bao dung tất cả những gì bạn có, dạy bạn trưởng thành, chờ một thời gian đằng đẵng để bạn lớn lên.

Không cần nhiều tiền để có cuộc sống hào nhoáng, cũng không cần thanh danh trong cô đơn tịch mịch. Chỉ cần người ấy ở đây, bạn đã có được toàn bộ thế giới.

Em có nghe thấy không? Ai đó đang hát?

“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế phi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất try, khuynh thành dữ khuynh
Giai nhân nan tái đắc.”

Đó là Ôn Bắc Bắc, là Ôn Bắc Bắc của Tần Duẫn Chi anh.

Ghi chú:

“Phương Bắc có giai nhân”, còn được biết với tên “Giai nhân ca” (佳人歌) // “Bắc Quốc Giai Nhân”, tương truyền là của Lý Diên Niên (đời Hán), nhưng cũng có thể là một bài dân ca do Lý Diên Niên sưu tầm.

Lời Hán

北 方 有 佳 人

絕 世 而 獨 立
一 顧 傾 人 城
再 顧 傾 人 國
寧 不 知,傾 城 與 傾 國
佳 人 難 再 得

Dịch nghĩa

Phương Bắc có giai nhân
Riêng mình nàng tuyệt thế
Liếc mắt thành quách đổ
Ngoảnh nhìn quốc gia vong
Cần gì nước đổ thành nghiêng
Giai nhân khó gặp lại

Dịch thơ

(thivien)

Phương Bắc có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế vô ngần đứng riêng
Liếc qua thành đã ngả nghiêng
Ngoảnh lại nước đã đảo điên bao giờ
Thành nghiêng nước ngả ai ngờ
Giai nhân há dễ bao giờ gặp sao?
Đăng bởi: Mèo
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ