doc truyen phung hoang than pht truyen chu ebook prc download full

Phụng Hoàng Thần

Hoàn thành 118 Chương 5071 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi lộ - Phụng Hoàng thành phát sinh biến cố Chương 2: Trai quê mùa gặp gái anh hùng Chương 3: Thiết Kỳ Sĩ gặp bậc cha chú Chương 4: Năm hào kiệt chia ngã lên đường Chương 5: Dưới trăng trò chuyện với mỹ nhân Chương 6: Trai tài gái sắc trò chuyện lân la Chương 7: Những du khách vì đâu mà mất tích Chương 8: Núi Thang Sơn Văn Đế Đế đuổi ma đầu Chương 9: Thiết Kỳ Sĩ ráng dấu tài nghệ Chương 10: Vì nghi ngại giải tỏ tâm tình Chương 11: Chiếc quan tài là bùa đổi mạng Chương 12: Thiết, Văn theo dõi người khả nghi Chương 13: Cổ Mộ môn bắt đầu khởi sự Chương 14: Cuộc do thám ngoài cửa Tây Thiên Chương 15: Lò nấu thuốc giải Truyền Âm độc Chương 16: Cổ Mộ thi triển Truyền Âm độc Chương 17: Cửu Yến tiêu cục bị cướp hàng Chương 18: Thiết Phụng Hoàng đánh tan quân Cổ Mộ Chương 19: Hộ giá Tam lão và bọn thiết vệ Chương 20: Quận chúa bày mưu chia trách nhiệm Chương 21: Thiết Kỳ Sĩ trổ tài giết giặc Chương 22: Chỉ anh hùng mới tiếc người hào kiệt Chương 23: Thiết Kỳ Sĩ tổ chức Quan ma đoàn Chương 24: Thiết Kỳ Sĩ vào cung cứu giá Chương 25: Quần hào do thám Hạ cửu môn Chương 26: Cờ bạc cũng vào tay cự phách Chương 27: Phía sau núi điều tra xác chết Chương 28: Hai cự đồng vào tới Ngự Hoa viên Chương 29: Vào Lý gia cầm kiếm gởi tiền Chương 30: Của mình mình lại lấy cắp đem về Chương 31: Hào kiệt dọ thám Bích Vân tự Chương 32: Thổ Linh kiếm đả thương Long lão Chương 33: Thiết Kỳ Sĩ dùng mưu thoái địch Chương 34: Trong phế viên tra án Yêu cơ Chương 35: Trừ Yêu nữ giải cứu Bối tử Chương 36: Yêu người đẹp lại không tài chinh phục Chương 37: Trong Hậu cung xảy chuyện mất đồ Chương 38: Bích Dao, Kỳ Sĩ rượt Yêu cơ Chương 39: Đăng Phách pháp gây nên chồng vợ Chương 40: Gái đẹp khôn khuấy mối thất tình Chương 41: Cha vợ đùa chàng rể thành to tiếng Chương 42: Cầu Ô Thước ba người chung bác Chương 43: Bạc muôn lạng nhử mồi Hắc đạo Chương 44: Lão giang hồ coi mặt biết người Chương 45: Cuộc áp tải quan trọng phi thường Chương 46: Mất thần ấn Mỗ mỗ lo âu Chương 47: Thiết Kỳ Sĩ hăm dọa quan binh Chương 48: Rừng Tê Ngưu xuất hiện Tê Ngưu Vương Chương 49: Rừng Tê Ngưu, hào kiệt gặp Lê Cô Chương 50: Lão Cao Dương thoát khỏi giam cầm