doc truyen phu thuong pt truyen chu ebook prc download full

Phù Thương

Hoàn thành 71 Chương 4187 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộng nhập phi phi Chương 2: Phù tử phù sinh Chương 3: Mới gặp quý phi Chương 4: Tú nữ vào cung Chương 5: Tú nữ phong vân Chương 6: Bát lai vô sự Chương 7: Nhã Phong vào cung Chương 8: Lễ nghi Tú nữ Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi Chương 10: Nhã Phong bị thương Chương 11: Vũ kĩ A Man Chương 12: Hài múa bale Chương 13: Hoàng đế giá lâm Chương 14: Điệp hạnh chi hãm Chương 15: Một đêm thảm thiết Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần Chương 17: Ma mặc chi hận Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân Chương 19: Chương 19 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu Chương 21: Ngọc thực sử đoàn Chương 22: Thuần chúc ác cảo Chương 23: Chương 23 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon Chương 25: Nướng cá bên hồ Chương 26: Kinh hãi nôn khan Chương 27: Toàn vì tiền Chương 28: Thánh chủ gia huấn Chương 29: Nhất lao vĩnh dật Chương 30: “Người quen” tới Chương 31: Hương vị gia đình Chương 32: Đêm độc miên Chương 33: Chương 33 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới Chương 35: Tự mình làm bậy Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm Chương 38: Đế vương tham tiền Chương 39: Vì ngày mai Chương 40: Dự tính bên trong Chương 41: Hắc y hiệp khách Chương 42: Hối hận vì đã rời đi Chương 43: Hèn mọn sinh tồn Chương 44: Minh Nguyệt Đang Chương 45: Khảo tiền huấn luyện Chương 46: Hồi kinh diện thánh Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm Chương 48: Không bát quái thì không thể sống Chương 49: Được như ý nguyện Chương 50: Nhị duyệt xuân phong