doc truyen phu rat yeu ot pryo truyen chu ebook prc download full

Phu Rất Yếu Ớt

Hoàn thành 44 Chương 3463 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phu của ta rất yếu ớt Chương 2: Phu của ta rất có lòng Chương 3: Phu của ta rất thâm trầm Chương 4: Phu của ta rất bủn xỉn Chương 5: Phu của ta rất cô đơn Chương 6: Phu của ta rất đáng giận Chương 7: Phu của ta thực hung ác Chương 8: Phu của ta thật đáng sợ Chương 9: Phu của ta rất nguy hiểm Chương 10: Phu của ta thật hư vô Chương 11: Phu của ta thật quỷ súc Chương 12: Phu của ta tính cách thật thất thường Chương 13: Phu của ta có tiểu tam Chương 14: Phu của ta có mối tình đầu Chương 15: Phu của ta có ham mê Chương 16: Phu của ta có nội hàm Chương 17: Phu của ta có lương tâm Chương 18: Phu của ta có ý định xấu Chương 19: Phu của ta có dụng tâm Chương 20: Phu của ta có cao béo lên Chương 21: Phu của ta có ấm áp Chương 22: Phu của ta mất tự nhiên Chương 23: Phu của ta và kí ức Chương 24: Phu của ta và mẫn cảm Chương 25: Phu của ta và tập kích ban đêm Chương 26: Phu của ta và thẳng thắn Chương 27: Phu của ta và tử vong Chương 28: Phu của ta và bán yêu Chương 29: Phu của ta và tình địch Chương 30: Phu của ta cùng Tam Đồ* Chương 31: Phu của ta và trung khuyển Chương 32: Phu của ta ngay bên cạnh ta Chương 33: Phu của ta rất bất bình thường Chương 34: Phu của ta đang gây mất mặt Chương 35: Phu của ta đang lưu manh Chương 36: Phu của ta đang ‘ăn thịt’ Chương 37: Phu của ta đang làm kẻ sai vặt Chương 38: Phu của ta là mây bay Chương 39: Phu của ta đang nháo lên Chương 40: Phu của ta đang âm hiểm Chương 41: Phu của ta đang nằm mơ Chương 42: Phu của ta đang tìm đường chết Chương 43: Phu của ta ở trong tim Chương 44: Ngoại truyện