doc truyen phu rat yeu ot pryo ebook prc download full

Phu Rất Yếu Ớt

Hoàn thành 44 Chương 917 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phu của ta rất yếu ớt Chương 2: Phu của ta rất có lòng Chương 3: Phu của ta rất thâm trầm Chương 4: Phu của ta rất bủn xỉn Chương 5: Phu của ta rất cô đơn Chương 6: Phu của ta rất đáng giận Chương 7: Phu của ta thực hung ác Chương 8: Phu của ta thật đáng sợ Chương 9: Phu của ta rất nguy hiểm Chương 10: Phu của ta thật hư vô Chương 11: Phu của ta thật quỷ súc Chương 12: Phu của ta tính cách thật thất thường Chương 13: Phu của ta có tiểu tam Chương 14: Phu của ta có mối tình đầu Chương 15: Phu của ta có ham mê Chương 16: Phu của ta có nội hàm Chương 17: Phu của ta có lương tâm Chương 18: Phu của ta có ý định xấu Chương 19: Phu của ta có dụng tâm Chương 20: Phu của ta có cao béo lên Chương 21: Phu của ta có ấm áp Chương 22: Phu của ta mất tự nhiên Chương 23: Phu của ta và kí ức Chương 24: Phu của ta và mẫn cảm Chương 25: Phu của ta và tập kích ban đêm Chương 26: Phu của ta và thẳng thắn Chương 27: Phu của ta và tử vong Chương 28: Phu của ta và bán yêu Chương 29: Phu của ta và tình địch Chương 30: Phu của ta cùng Tam Đồ* Chương 31: Phu của ta và trung khuyển Chương 32: Phu của ta ngay bên cạnh ta Chương 33: Phu của ta rất bất bình thường Chương 34: Phu của ta đang gây mất mặt Chương 35: Phu của ta đang lưu manh Chương 36: Phu của ta đang ‘ăn thịt’ Chương 37: Phu của ta đang làm kẻ sai vặt Chương 38: Phu của ta là mây bay Chương 39: Phu của ta đang nháo lên Chương 40: Phu của ta đang âm hiểm Chương 41: Phu của ta đang nằm mơ Chương 42: Phu của ta đang tìm đường chết Chương 43: Phu của ta ở trong tim Chương 44: Ngoại truyện