truyen phu quan kiem che chut pqkcc ebook prc download full

Phu Quân Kiềm Chế Chút

Hoàn thành 83 Chương 1642 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hoa đào nở quá đáng thương Chương 2: Không dối trá huynh sẽ chết sao ! Chương 3: Trèo tường trước ngày thành thân Chương 4: Lầm bộ ngực sữa thành eo thon Chương 5: Nương tử tắm rửa ngủ đi Chương 6: Đêm động phòng hoa chúc quá dài Chương 7: Nha hoàn quyến rũ muốn bò lên giường Chương 8: Đối chọi gay gắt không ngừng nghỉ Chương 9: Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế Chương 10: Ái phi lại mơ tưởng Chương 11: Phu thê cấu kết gạt người Chương 12: Mượn xuân dược gặt hái thành công Chương 13: Cô là thê tử không có lương tâm! Chương 14: Chương 14 Chương 15: Ngày lại mặt lắm chuyện Chương 16: Không có sơ hở Chương 17: Bánh bao hoàng liên không thể không có vị Chương 18: Tên phá của trầm mê nữ sắc Chương 19: Canh hai chủ nhân gặt hái thành công Chương 20: Đêm xuân lều vải ấm áp Chương 21: Ai mới là người đứng sau tội ác Chương 22: Canh hai quân vương lại gặt hái Chương 23: Ngươi Có Thể Tiếp Tục Vô Sỉ Như Thế Sao? Chương 24: CANH HAI, QUÂN THỊT ĐÃ XONG Chương 25: Nhất Chỉ Thiền Giảm Đau Chữa Thương Chương 26: Nhan Thế Ninh Đùa Giỡn Mỹ Nhân Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Sư Tử Thị Huyết Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Thuốc Xổ Cũng Là Đồ Tốt Chương 39: Nghiền Nát Mộng Đẹp Của Nhan Thế Tĩnh Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50