doc truyen phu quan kiem che chut pqkcc truyen chu ebook prc download full

Phu Quân Kiềm Chế Chút

Hoàn thành 83 Chương 3885 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hoa đào nở quá đáng thương Chương 2: Không dối trá huynh sẽ chết sao ! Chương 3: Trèo tường trước ngày thành thân Chương 4: Lầm bộ ngực sữa thành eo thon Chương 5: Nương tử tắm rửa ngủ đi Chương 6: Đêm động phòng hoa chúc quá dài Chương 7: Nha hoàn quyến rũ muốn bò lên giường Chương 8: Đối chọi gay gắt không ngừng nghỉ Chương 9: Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế Chương 10: Ái phi lại mơ tưởng Chương 11: Phu thê cấu kết gạt người Chương 12: Mượn xuân dược gặt hái thành công Chương 13: Cô là thê tử không có lương tâm! Chương 14: Chương 14 Chương 15: Ngày lại mặt lắm chuyện Chương 16: Không có sơ hở Chương 17: Bánh bao hoàng liên không thể không có vị Chương 18: Tên phá của trầm mê nữ sắc Chương 19: Canh hai chủ nhân gặt hái thành công Chương 20: Đêm xuân lều vải ấm áp Chương 21: Ai mới là người đứng sau tội ác Chương 22: Canh hai quân vương lại gặt hái Chương 23: Ngươi Có Thể Tiếp Tục Vô Sỉ Như Thế Sao? Chương 24: CANH HAI, QUÂN THỊT ĐÃ XONG Chương 25: Nhất Chỉ Thiền Giảm Đau Chữa Thương Chương 26: Nhan Thế Ninh Đùa Giỡn Mỹ Nhân Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Sư Tử Thị Huyết Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Thuốc Xổ Cũng Là Đồ Tốt Chương 39: Nghiền Nát Mộng Đẹp Của Nhan Thế Tĩnh Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50