doc truyen phu lac pl truyen chu ebook prc download full

Phù Lạc

Hoàn thành 90 Chương 4105 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộng nhập thời không! Chương 2: Phù tử Phù sinh Chương 3: Lần đầu diện kiến Quý phi Chương 4: Tú nữ vào cung Chương 5: Tú nữ phong vân Chương 6: Nằm sấp tới vô sự Chương 7: Nhã Phong vào cung Chương 8: Lễ nghi tú nữ Chương 9: Tay thấm máu tươi Chương 10: Nhã Phong bị thương Chương 11: Vũ kỹ A Man Chương 12: Giầy múa ba-lê Chương 13: Hoàng thượng giá lâm Chương 14: Hãm hại trong điệp hạnh Chương 15: Cả đêm thảm thiết Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần Chương 17: Nỗi hận mài mực Chương 18: Tích hận vào thân Chương 19: Thỉnh quân vòng qua Chương 20: Vòng qua một nửa Chương 21: Sứ đoàn Ngọc Chân Chương 22: Muốn làm ác Chương 23: Một ngày tiêu tan Chương 24: Thủy điệu ca đầu Chương 25: Phiên ngoại về đứa nhỏ Chương 26: Bí mật lãnh cung Chương 27: Ân huệ của Chiêu nghi Chương 28: Thói quen xấu Chương 29: Dạ yến trung thu Chương 30: Đêm ở lãnh cung Chương 31: Tiệp dư chết Chương 32: Có Tử Trang Du Chương 33: Khương Thượng câu cá(1) Chương 34: Đêm bệnh khẩn cấp Chương 35: Không nên thị tẩm Chương 36: Giao thừa cứu người Chương 37: Bình minh ló rạng Chương 38: Rất khó hầu hạ Chương 39: Ác ý khó dễ Chương 40: Vui quá hóa buồn Chương 41: Hổ dữ ăn con Chương 42: Mơ hồ xuất cung Chương 43: Hoành thánh ăn ngon Chương 44: Nướng cá bên hồ Chương 45: “Nôn” nhưng kinh hãi Chương 46: Vì tích tiền Chương 47: Thánh chủ gia huấn Chương 48: Nhất lao vĩnh dật Chương 49: Thân thích đến rồi Chương 50: Hương vị của nhà