doc truyen phu dung tri pdt truyen chu ebook prc download full

Phần XIII: Hoa sen ngày ấy và bây giờ - Chương 1: Nữ ám vệ Chương 2: May yếm Chương 3: Chuyện cái đai lưng Chương 4: Giấc mộng cuối cùng Phần XIV: Sống cho kiếp này - Chương 1: Ôn Chi Sơn Chương 2: Không đề Chương 3: Con cờ Chương 4: Lại trở về rồi Chương 5: Thật và giả Chương 6: Chọn cành mà đậu Chương 7: Phải dành cho ai? Phần XV: Nha Nha phiêu lưu ký - Chương 1: Chó nam nhi Chương 2: Chó rắc rối Chương 3: Chó gây họa Chương 4: Chó đào hoa Chương 5: Lưới giăng tứ phía Phần XVI: Lễ hội săn bắn mùa đông - Chương 1: Mùa săn Chương 2: Bách Thượng Chương 3: Sóng ngầm Chương 4: Thiện xạ Chương 5: Hòa thân Chương 6: Phù Dung Trì Phần XVII: Ba năm - Chương 1: Tin dồn dập tới Chương 2: Di ngôn Chương 3: Quá khứ và hẹn ước ba năm Chương 4: Đại hội gia đình Chương 5: Năm hạn và lời tiên tri Chương 6: Máy thai Ngoại truyện 2: Chuyện cũ trên Thiên giới Chương 7: Quyền chấp chưởng hậu cung Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh - Chương 1: Cuộc chiến bảo vệ Tiểu Long Nhi Phiên ngoại 3: Thanh Ba, Vương mẫu Chương 2: Ngày hoàng đạo xấu nhất trong năm Chương 3: Thư đến từ ngàn dặm Chương 4: Chí Tĩnh Khanh Ca Chương 5: Chinh phụ tìm chồng Chương 6: Tiệm giày “Cây Bạch Quả” Chương 7: Thành Vũ Chương 8: Minh Ca Minh Tứ Chương 9: Trường Bình công chúa PHẦN XIX: Thiên giới - Chương 1 Chương 2: Hẹn ở Nại Hà Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương cuối

Phù Dung Trì

Hoàn thành 100 Chương 17618 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: