doc truyen phu dao hoang hau pdhh truyen chu ebook prc download full

Phù Dao Hoàng Hậu

Hoàn thành 47 Chương 3860 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộ thất thổi đèn (*) Chương 2: Mười bảy năm sau Chương 3: Chó lông xù Chương 4: Rút kiếm đối đầu Chương 5: Kiếm chấn Huyền Nguyên Chương 6: Người Dưới Trăng Chương 7: Thật là đáng tiếc Chương 8: Ta rất lạnh lẽo Chương 9: Nguyên Bảo đại nhân Chương 10: Ta chiều nàng Chương 11: Ơn đền oán trả Chương 12: Giông tố cuồng nộ Chương 13: Gặp mai phục sau núi Chương 14: Phá trận tuyệt đẹp Chương 15: Ta ở địa ngục Chương 16: Chịu trách nhiệm với ta Chương 17: Mỗi người một tâm tư Chương 18: Kế hủy Huyền Nguyên Chương 19: Đai áo bay ngang hồ nước biếc Chương 20: Thoát y ngăn địch Chương 21: Phơi bày cảnh xuân Chương 22: Liệt Vương Chiến Bắc Dã Chương 23: Dạ chiếu ba người Chương 24: Gió lớn dấy lên Chương 25: Khuyển thọ vô cương Chương 26: Truy đuổi đàn ông trên phố Chương 27: Đa tạ hầu hạ Chương 28: Ve Sầu Lột Xác Chương 29: Gặp lại kẻ thù Chương 30: Vu oan giá hoạ Chương 31: Vô cùng căng thẳng Chương 32: Rút kiếm uy hiếp Chương 33: Trước lúc cung biến Chương 34: Trước lúc cung biến (2) Chương 35: Mưa gió nổi lên Chương 36: Dã uyên ương Chương 37: Ngụy trang như vậy Chương 38: Lửa thiêng hoàng thành Chương 39: Sát mưa Chương 40: Lúc nàng gặp lại Chương 41: Nhất tiễu kinh tâm Chương 42: Sấm chớp chợt đến Chương 43: Bàn về ngực trước đám đông Chương 44: Uy hiếp nơi cửa cung Chương 45: Ước hẹn tuyệt thế Chương 46: Chạy quáng chạy quàng Chương 47: Ánh sao sáng chói