doc truyen phu dao hoang hau pdhh ebook prc download full

Phù Dao Hoàng Hậu

Hoàn thành 47 Chương 1497 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộ thất thổi đèn (*) Chương 2: Mười bảy năm sau Chương 3: Chó lông xù Chương 4: Rút kiếm đối đầu Chương 5: Kiếm chấn Huyền Nguyên Chương 6: Người Dưới Trăng Chương 7: Thật là đáng tiếc Chương 8: Ta rất lạnh lẽo Chương 9: Nguyên Bảo đại nhân Chương 10: Ta chiều nàng Chương 11: Ơn đền oán trả Chương 12: Giông tố cuồng nộ Chương 13: Gặp mai phục sau núi Chương 14: Phá trận tuyệt đẹp Chương 15: Ta ở địa ngục Chương 16: Chịu trách nhiệm với ta Chương 17: Mỗi người một tâm tư Chương 18: Kế hủy Huyền Nguyên Chương 19: Đai áo bay ngang hồ nước biếc Chương 20: Thoát y ngăn địch Chương 21: Phơi bày cảnh xuân Chương 22: Liệt Vương Chiến Bắc Dã Chương 23: Dạ chiếu ba người Chương 24: Gió lớn dấy lên Chương 25: Khuyển thọ vô cương Chương 26: Truy đuổi đàn ông trên phố Chương 27: Đa tạ hầu hạ Chương 28: Ve Sầu Lột Xác Chương 29: Gặp lại kẻ thù Chương 30: Vu oan giá hoạ Chương 31: Vô cùng căng thẳng Chương 32: Rút kiếm uy hiếp Chương 33: Trước lúc cung biến Chương 34: Trước lúc cung biến (2) Chương 35: Mưa gió nổi lên Chương 36: Dã uyên ương Chương 37: Ngụy trang như vậy Chương 38: Lửa thiêng hoàng thành Chương 39: Sát mưa Chương 40: Lúc nàng gặp lại Chương 41: Nhất tiễu kinh tâm Chương 42: Sấm chớp chợt đến Chương 43: Bàn về ngực trước đám đông Chương 44: Uy hiếp nơi cửa cung Chương 45: Ước hẹn tuyệt thế Chương 46: Chạy quáng chạy quàng Chương 47: Ánh sao sáng chói