doc truyen phong vu thanh trieu 2 pvtt2 truyen chu ebook prc download full

Phong Vũ Thanh Triều 2

Hoàn thành 136 Chương 7891 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Khải hoàn ca Chương 2: Thiên hạ tầm biến Chương 3: Liên hoa sát thủ Chương 4: Loạn thế tình thù Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân Chương 6: Phụng nhân bạc mạng Chương 7: Lầu xanh kỹ nữ Chương 8: Tái ngộ kinh đô Chương 9: Giang sơn vị trọng Chương 10: Quần thần phân tranh Chương 11: Mỹ nhân thiên hạ Chương 12: Hồn bướm mơ tiên Chương 13: Thế ngoại đào nguyên Chương 14: Phụng thiên thừa vận Chương 15: Chân mạng thiên tử Chương 16: So tài quan Vũ Chương 17: Mộng tương phùng Chương 18: Thu phục nhân tâm Chương 19: Phong phạm đế vương Chương 20: Quân xử thần tử Chương 21: Cung tâm kế Chương 22: Giang sơn mỹ nhân tình Chương 23: Phụng hoàng ngự thiện Chương 24: Mã trường phong vân Chương 25: Thâm cung bí sử Chương 26: Cánh hoa thời loạn Chương 27: Khuê phòng xử nữ Chương 28: Dục hỏa thiêu thân Chương 29: Anh hùng mạt lộ Chương 30: Song hổ tranh hùng Chương 31: Tình trường chiến trường Chương 32: Song hổ dương uy Chương 33: Nhất cừu vạn hận Chương 34: Nước mất nhà tan Chương 35: Phúc thọ cao Chương 36: Lầu Mỹ Tửu Chương 37: Kiếp cầm ca Chương 38: Hội ngộ giai nhân Chương 39: Tuyệt thế thần y Chương 40: Tình ngang trái Chương 41: Oan gia nan giải Chương 42: Đa tình tự khổ Chương 43: Trà dư tửu hậu Chương 44: Khí phách má hồng Chương 45: Tao ngộ kỳ duyên Chương 46: Công chúa giá đáo Chương 47: Mộng bình thường Chương 48: Miễn tử lệnh kim Chương 49: Đại kình địch Chương 50: Tân giả khố