doc truyen phong quyen tan van pqtv truyen chu ebook prc download full

Phong Quyển Tàn Vân

Hoàn thành 89 Chương 5164 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quáng nô Chương 2: Lệnh bài kì lạ Chương 3: Sập mỏ Chương 4: Ta là ai Chương 5: Hư Chương 6: Hệ thống tu luyện Chương 7: Giao Nguyệt trấn Chương 8: Ở đâu cũng có bọn khốn nạn Chương 9: Nếu như vậy làm cường giả làm gì Chương 10: Hỏa sí điểu biến dị (1) Chương 11: Hỏa sí điểu biến dị (2) Chương 12: Mẫu thân Chương 13: Một vạn ngươi không phải đối thủ của nó Chương 14: Con đường nhân sinh Chương 15: Sơ nhập Luyện Tâm Quyết Chương 16: Trung Hoa Hoa Chương 17: Đấu Đỗ Thái Chương 18: Quyết đấu Bái Lang Chương 19: Hậu đình nở hoa Chương 20: Âm mưu Chương 21: Lạc San Chương 22: Tính toán của Lưu Hàn Chương 23: Nhị Nguyệt Nguyên Đan Chương 24: Biến cố của Hoa Hoa (1) Chương 25: Biến cố của Hoa Hoa (2) Chương 26: Hỏa Luân Thể Chương 27: Họp mặt Đỗ gia Chương 28: Nguy cơ Đỗ gia Chương 29: 3 loại võ kĩ Chương 30: Lễ vật ??? Chương 31: Đề thân Chương 32: Đỗ Hồng Anh Chương 33: Ta muốn học Chế khí Chương 34: Phế vật sao? Chương 35: Hãy nhìn ra xa đi Chương 36: Ma Ưng Chương 37: Nhặt được tiện nghi (1) Chương 38: Nhặt được tiện nghi (2) Chương 39: Nhặt được tiện nghi (3) Chương 40: Liên tục tiến cấp Chương 41: Liên tục tiến cấp(2) Chương 42: Linh dịch tôi thể Chương 43: Tứ trọng đại viên mãn !?! Chương 44: Mạo hiểm giả Chương 45: Người bịt mặt Chương 46: Hạt Vĩ Cẩu Chương 47: Chiến thắng !?! Chương 48: Bán Nguyệt Sứ Chương 49: Thuần phục Chương 50: Trở về