doc truyen phong luu tam quoc pltq truyen chu ebook prc download full

Phong Lưu Tam Quốc

Hoàn thành 525 Chương 49913 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân vật chính mê say chơi trò Tam Quốc Chí trên mạng, bất ngờ cùng với tình nhân của mình trong một lần đi chơi bị sao băng rớt trúng người xuyên việt về cuối thời Đông Hán.

- Nhìn thấy người chết đói nghìn dặm xã tắc phiêu linh minh dân như con sâu cái kiến mệnh giống như cọng rơm cái rác.

- Dấn thân vào dưới trướng Tào Tháo, mong có đại thụ che ấm, đem lòng son chiếu sáng minh nguyệt nhưng công cao chấn chủ bị người ghen, du long thức tỉnh khiến thiên hạ sợ.

Chương 1: Mưa sao băng (thượng+hạ) Chương 2: Khởi đầu mới(thượng+hạ) Chương 3: Long tại thâm sơn Chương 4: Cường giả nói chuyện Chương 5: Điển Vi. Chương 6: Tới Trần Lưu Chương 7: Nhạc Tiến. Chương 8: Tào Tháo tới. Chương 9: Liễu Diệp đao. Chương 10: Minh chủ Viên Thiệu. Chương 11: Tôn Kiên xuất binh. Chương 12: Tào Tháo mất mặt. Chương 13: Lưu Bị xuất hiện. Chương 14: Mãnh tướng quyết đấu. Chương 15: Cao Thuận bị thương. Chương 16: Lưu Bị khóc. Chương 17: Lữ Bố đẹp trai. Chương 18: Buồn bã. Chương 19: Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu. Chương 20: Lý Nho. Chương 21: Tào Tháo cảm động Chương 22: Chạy trốn. Chương 23: Thái Ung Chương 24: Tiêu Vĩ cầm. Chương 25: Bá vương biệt cơ. Chương 26: Đi theo Thái Ung Chương 27: Thái Văn Cơ Chương 28: Hoa tâm Chương 29: Đại hán kỳ lạ. Chương 30: Đồng tiêu vạn cổ sầu. Chương 31: Đổng Thăng. Chương 32: Dương Dung ra tay. Chương 33: Trương Liêu. Chương 34: Khát vọng quyền lực. Chương 35: Đêm ở hoa viên. Chương 36: Tú nhi. Chương 37: Thương Long lĩnh. Chương 38: Hàn Cử. Chương 39: Quyết đấu. Chương 40: Hàn Tuyết. Chương 41: Sơ Bình thứ hai. Chương 42: Trường Tín Cung Đăng. Chương 43: Cảm động. Chương 44: Đào Khiêm coi trọng. Chương 45: Chúng tướng nghị sự. Chương 46: Giặc Khăn Vàng. Chương 47: Văn Cơ mỹ miều. Chương 48: Tào Báo Chương 49: Gặp mặt Tử Long Chương 50: Trần Dục