doc truyen phi thien pt truyen chu ebook prc download full

Phi Thiên
Phi Thiên

Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu Thể loại: Kiếm Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 2254 Chương 2074265 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hoá kỳ lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thủ một chích kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên!

Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh!

Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng!

Ân huệ lang, anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng thiên, chỉ điểm tinh thần!

Rộng lớn tinh không thất tình lục dục, tham niệm sân si, phật đế Như Lai, mặc ngươi pháp lực vô biên!

Chúng sinh, nhất khang thành nguyện lại đổi lấy biển máu thao thao!

Quỷ khóc thần hào, biển máu vô nhai, xin hỏi đường ở phương nào?

Nếu không đường, mặc nó khổ hải biển máu, bạch cốt hóa thuyền, Nhất Phi Trùng Thiên!

(Bản trạm trịnh trọng nhắc nhở: bản chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có nói hùa, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước.)

Đọc bản dịch "Phi Thiên".

Chương 1: vạn trượng hồng trần [ nhất ]Chương 2: vạn trượng hồng trần [ nhị ]Chương 3: vạn trượng hồng trần [ tam ]Chương 4: vạn trượng hồng trần [ tứ ]Chương 5: thư sinh [ nhất ]Chương 6: thư sinh [ nhị ]Chương 7: thư sinh [ tam ]Chương 8: lão nhị lão tamChương 9: Hồng Trần tiên tửChương 10: sấm ngôn như thế [ nhất ]Chương 11: sấm ngôn như thế [ nhị ]Chương 12: sấm ngôn như thế [ tam ]Chương 13: thoát điChương 14: pháp không thể khinh truyềnChương 15: bích hải triều tâm [ nhất ]Chương 16: bích hải triều tâm [ nhị ]Chương 17: bích hải triều tâm [ tam ]Chương 18: bích hải triều tâm [ tứ ]Chương 19: dân chạy nạn [ nhất ]Chương 20: dân chạy nạn [ nhị ]Chương 21: mới ra đời [ nhất ]Chương 22: mới ra đời [ nhị ]Chương 23: mã thừaChương 24: Thập HàngChương 25: tứ pháp chi cảnhChương 26: hắc thanChương 27: nguyện lực châuChương 28: Lý Tín chi kếChương 29: La Trân dược mãChương 30: mười một hàngChương 31: thật là hổ tướng [ nhất ]Chương 32: thật là hổ tướng [ nhị ]Chương 33: hàngChương 34: Trường Phong cố nhânChương 35: hắc than gây họa [ nhất ]Chương 36: hắc than gây họa [ nhị ]Chương 37: Ngọa Long rời núiChương 38: một trận chiến định Nam Tuyên [ nhất ]Chương 39: một trận chiến định Nam Tuyên [ nhị ]Chương 40: một trận chiến định Nam Tuyên [ tam ]Chương 41: giọt thủy chi ânChương 42: có người làm khó dễ [ nhất ]Chương 43: có người làm khó dễ [ nhị ]Chương 44: có người làm khó dễ [ tam ]Chương 45: có người làm khó dễ [ tứ ]Chương 46: Diệu Pháp tự [ nhất ]Chương 47: Diệu Pháp tự [ nhị ]Chương 48: Diệu Pháp tự [ tam ]Chương 49: Diệu Pháp tự [ tứ ]Chương 50: Diệu Pháp tự [ ngũ ]