doc truyen phi thang chi hau phan 2 - than ma chi chien ptchp2 tmcc ptchp2tmcc truyen chu ebook prc download full

Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến
Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến

Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến

Hoàn thành 79 Chương 5680 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bí mật của tấm giấy da dê Chương 2: Đồng ý Chương 3: Quy tắc của kiếm Chương 4: Họa loạn Ma Giới Chương 5: Lần đầu giao dịch Chương 6: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại Chương 7: Chết Chương 8: Điềm báo nhỏ Chương 9: Tấm giấy da dê cuối cùng Chương 10: Bí mật của Cửu U Chương 11: Xi Vưu xuất hiện Chương 12: Sáng thiên sứ hàng lâm Chương 13: Phân thân của Tịch Nhĩ Lạc Chương 14: Luồng thần thức đầu tiên trở về Chương 15: Kẻ thù lớn nhất Chương 16: Chủ Thần thứ mười bốn Chương 17: Bộ tộc thủ hộ Chương 18: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” Chương 19: Cửu U Chương 20: Trở về Chương 21: Chương 21 Chương 22: Bất an Chương 23: Nguy cơ Chương 24: Rời đi Chương 25: Quang Ám liên thủ Chương 26: Tứ Tượng đại trận Chương 27: Thế Giới Chương 28: Hoảng hốt bỏ chạy Chương 29: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu * Chương 30: Tạo hóa Chương 31: Rơi rụng Chương 32: Cường thế trở về, đội ngũ đỉnh cao Chương 33: Quay về cố hương Chương 34: Tranh đoạt tín ngưỡng Chương 35: Ba lạy tạ ân sư Chương 36: Phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại Chương 37: Dòng sông vận mệnh Chương 38: Cố chấp cũng là một loại tâm ma Chương 39: Bản thân Chương 40: Gặp mặt Chương 41: Từ bỏ Chương 42: Di sản cổ xưa Chương 43: “Phép màu” Chương 44: Sự phán xét không thể tránh khỏi Chương 45: Điềm báo của thần chiến Chương 46: Chuẩn bị Chương 47: Khởi đầu của cuộc chiến thần ma Chương 48: Thanh tẩy không gian Chương 49: Lĩnh vực phức hợp của Đệ Nhất phân thần Chương 50: Lĩnh vực cuối cùng