doc truyen phi ho ngoai truyen phnt truyen chu ebook prc download full

Phi Hồ Ngoại Truyện

Hoàn thành 84 Chương 6041 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Hồ Ngoại Truyện có nội dung truyện đi trước Tuyết Sơn Phi Hồ, mặc dù nó được viết sau.

Câu nói “Thù cha không đội trời chung” liệu rằng mãi mãi đúng?

Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Phật Diện Miêu Nhân Phượng có mối quan hệ gì với Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao.

Vì sao ông ta biết đao pháp Hồ gia? Cuối cùng Viên Tử Y là ai? Giữa Viên Tử Y và Trinh Linh Tô, kẻ nào nguyện ý hi sinh vì tình yêu?

Mọi câu trả lời đều sẽ được Kim Dung trả lời qua bộ Phi Hồ Ngoại Truyện.

Chương 1: Bởi trêu gái thị vệ ăn đòn Chương 2: Thương Gia Bảo chạm trán kẻ thù Chương 3: Quanh đi quẩn lại mười mấy chiêu Chương 4: Năm cao thủ mưu đồ bất chánh Chương 5: Trên Đất Tuyết Ra Tay Nghĩa Hiệp Chương 6: Thủy Chung Thiếu Phụ Chẳng Quay Đầu Chương 7: Hào Kiệt Mất Rồi Đao Để Lại Chương 8: Nghe Lén Chuyện Anh Hùng Chột Dạ Chương 9: Không Hiểu Lòng Người Nên Mắc Bẩy Chương 10: Chàng Trẻ Tuổi Vốn Dòng Hào Kiệt Chương 11: Hồ Phỉ Đánh Té Thương Lão Thái Chương 12: Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn Chương 13: Kiếm Anh Mắc Bẩy Bị Tiểu Thương Chương 14: Triệu Bán Sơn Thanh Toán Môn Hộ Chương 15: Mến Tài Hào Kiệt Chỉ Điểm Võ Công Chương 16: Lơ Lửng Trên Không Mượn Sức Người Chương 17: Vương Thị Huynh Đệ Toan Giết Hồ Phỉ Chương 18: Tiểu Hồ Phỉ Giải Cứu Quần Hùng Chương 19: Triệu Bán Sơn Từ Biệt Hồ Lang Chương 20: Nghe Thảm Kịch Anh Hùng Nóng Tiết Chương 21: Hồ Lang Đại Náo Điển Đương Phố Chương 22: Sát Quan Ẩu Lại Bạt Phụng Mao Chương 23: Trong Tổ Miếu Hồ Lang Đả Bại Thiên Nam Chương 24: Hồ Lang Dò La Tin Phụng Lão Chương 25: Chọn Chưởng Môn Phái Vi Đà Chương 26: Viên Tử Y Đả Bại Tam Đồ Chương 27: Tỷ Mai Hoa Tử Y Thủ Thắng Chương 28: Viên Tử Y Tỷ Kiếm Với Lam Tần Chương 29: Phải Chăng Các Hạ Là Tiểu Nê Thủ Chương 30: Cuộc Chiến Đấu Trên Ngọn Cột Bườm Chương 31: Tòa Cổ Miếu Dưới Trận Mưa Rào Chương 32: Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán Chương 33: Trong Khám Thờ Lưu Gia Lánh Nạn Chương 34: Giúp Lưu Lão Hồ Lang Dùng Kế Hoãn Binh Chương 35: Bi ám Toán Miêu Gia Đui Mắt Chương 36: Điền Quy Nông ám Hại Miêu Gia Chương 37: Lên Động Đình Hồ Kiếm Dược Vương Chương 38: Thương Cô Thiến Nữ Tưới Hoa Giùm Chương 39: Bầy Lang Sói Phá Hoại Vườn Hoa Chương 40: Màn Kịch Rùng Rợn Trong Vườn Khuya Chương 41: Tiểu Anh Hùng Phục Tài Thiếu Nữ Chương 42: Dược Vương Trang Thiết Tượng Trả Thù Chương 43: Bọn Cường Đồ Uy Hiếp Miêu Nhân Phượng Chương 44: Hồ Phỉ Đại Chiến Điền Quy Nông Chương 45: Trình Linh Tố Trị Thương Miêu Nhân Phượng Chương 46: Phiền Lòng Mà Chẳng Nở Dời Tay Chương 47: Hai Người Giao Kết Nghĩa Chi Lan Chương 48: Hồ Thiếu Gia Trổ Tài Đoạt Đáng Chương 49: Hồ Công Tử Trả Kiếm Lui Binh Chương 50: Đã Thề Nguyền Hoạn Nạn Chẳng Chia Lìa