doc truyen phan dien doc lang pddl truyen chu ebook prc download full

Phấn Diện Độc Lang

Hoàn thành 57 Chương 3178 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Võ lâm thảm án Chương 2: Tề đông nhị tẩu Chương 3: Lãnh diện bà bà Chương 4: Kỳ sư trong động địa Chương 5: Thần công tuyệt kiếm Chương 6: Thanh linh tứ vân Chương 7: Hung tinh chiếu mệnh Chương 8: Cổ sát chữa thương Chương 9: Liều thân cứu mỹ nhân Chương 10: Đơn thân mạo hiểm Chương 11: Cuộc đấu quái dị Chương 12: Ít người hại mình Chương 13: Ngô thiên tam lão Chương 14: Sưu hồn độc chưởng Chương 15: Truy tìm dấu vết Chương 16: Giao châu tứ kiệt Chương 17: Hồng nhân tình nghiệt Chương 18: Thiếu hiệp mất tích Chương 19: Nhị nữ náo lao sơn Chương 20: Tam nguyên bí lục Chương 20: Linh khí thần độc Chương 21: Mỹ nhân trong cổ mộ Chương 22: Tuyệt lộ phùng sinh Chương 23: Tuyết phong tam lão Chương 24: Tuyết phong cổ bảo Chương 25: Hàn sơn thánh mẫu Chương 26: Ngàn dặm tầm sư Chương 27: Tình đích đối đầu Chương 28: Lục y cung chủ Chương 29: Ác đấu với quần ma Chương 30: Kình sa ốc đảo Chương 31: Hội nhập sư môn Chương 32: Tái nhập trung nguyên Chương 33: Hàn thiết lão nhân Chương 34: Người chết hồi sinh Chương 35: Mẫu tử cùng oan Chương 36: Quái nhân trong động Chương 37: Tranh cướp nội đan Chương 38: Kỳ nhân hội tụ Chương 39: Quần ma tranh bảo Chương 40: Linh khí thần độc Chương 41: Lưỡng bại câu thương Chương 42: Lấy oán báo ân Chương 43: Thông đạt thư sinh Chương 44: Nhị lão tránh hậu nhân Chương 45: Tổ tông cùng chí Chương 46: Thu phục hổ tôn Chương 47: Địa ngục du hồn Chương 48: Huynh đệ trùng phùng Chương 49: Ác giả ác báo