doc truyen phan dien doc lang pddl ebook prc download full

Phấn Diện Độc Lang

Hoàn thành 57 Chương 1675 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Võ lâm thảm án Chương 2: Tề đông nhị tẩu Chương 3: Lãnh diện bà bà Chương 4: Kỳ sư trong động địa Chương 5: Thần công tuyệt kiếm Chương 6: Thanh linh tứ vân Chương 7: Hung tinh chiếu mệnh Chương 8: Cổ sát chữa thương Chương 9: Liều thân cứu mỹ nhân Chương 10: Đơn thân mạo hiểm Chương 11: Cuộc đấu quái dị Chương 12: Ít người hại mình Chương 13: Ngô thiên tam lão Chương 14: Sưu hồn độc chưởng Chương 15: Truy tìm dấu vết Chương 16: Giao châu tứ kiệt Chương 17: Hồng nhân tình nghiệt Chương 18: Thiếu hiệp mất tích Chương 19: Nhị nữ náo lao sơn Chương 20: Tam nguyên bí lục Chương 20: Linh khí thần độc Chương 21: Mỹ nhân trong cổ mộ Chương 22: Tuyệt lộ phùng sinh Chương 23: Tuyết phong tam lão Chương 24: Tuyết phong cổ bảo Chương 25: Hàn sơn thánh mẫu Chương 26: Ngàn dặm tầm sư Chương 27: Tình đích đối đầu Chương 28: Lục y cung chủ Chương 29: Ác đấu với quần ma Chương 30: Kình sa ốc đảo Chương 31: Hội nhập sư môn Chương 32: Tái nhập trung nguyên Chương 33: Hàn thiết lão nhân Chương 34: Người chết hồi sinh Chương 35: Mẫu tử cùng oan Chương 36: Quái nhân trong động Chương 37: Tranh cướp nội đan Chương 38: Kỳ nhân hội tụ Chương 39: Quần ma tranh bảo Chương 40: Linh khí thần độc Chương 41: Lưỡng bại câu thương Chương 42: Lấy oán báo ân Chương 43: Thông đạt thư sinh Chương 44: Nhị lão tránh hậu nhân Chương 45: Tổ tông cùng chí Chương 46: Thu phục hổ tôn Chương 47: Địa ngục du hồn Chương 48: Huynh đệ trùng phùng Chương 49: Ác giả ác báo