doc truyen pham nu cau tien pnct truyen chu ebook prc download full

Phàm Nữ Cầu Tiên
Phàm Nữ Cầu Tiên

Phàm Nữ Cầu Tiên

Tác giả: Đào Thanh Thanh Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Ngôn Tình Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật Convert 1029 Chương 94358 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một trận Tu Tiên giả tranh đấu đã hoàn toàn cải biến sinh hoạt Lạc Ninh Tâm. Thân là tư chất cực kém ngũ linh căn tu sĩ, con đường tu tiên của nàng muốn đi như thế nào? Không có Linh Thạch? Ta sẽ chế tạo phù kiếm tiền. Không có đan dược? Ta học khai lò luyện đan. Không có Linh Thú? Tự chính mình dưỡng thành. Không có Pháp bảo? Ta có Linh khí tiên châu cùng tùy thân động phủ. Không có nhà thế hệ? Tổ tiên của ta là Đại Thừa! Không có mỹ nam? Muốn mỹ nam làm gì? Mỹ nam đứng sang bên cạnh, Pháp bảo thủ đoạn tất cả đều có, tu Tiên trên đường ta sợ người nào! ^_^

SK: Giới thiệu thấy khoa trương vậy, chứ mở đầu nhẹ nhàng lắm. ^^

Chương 1: Sơ ngộ Chương 2: Tu Tiên giả Chương 3: Nửa đêm trở về nhà Chương 4: Sơn thôn Chương 5: Tìm cách gả đi Chương 6: Gặp lại Tu Tiên giả Chương 7: Tai bay vạ gió Chương 8: Bị nhốt trong thạch động Chương 9: Tu tiên thường thức Chương 10: Bích Ba Quyết Chương 11: Cảm ứng linh khí Chương 12: Dẫn khí nhập vào cơ thể Chương 13: Tu Tiên chi vật Chương 14: Luyện Khí ba tầng Chương 15: Các loại pháp thuật Chương 16: Đột phá Hỏa Cầu Thuật Chương 17: Phá vây khốn mà ra Chương 18: Bản Mệnh bài Chương 19: Đường ai nấy đi Chương 20: Sơn thôn kinh biến Chương 21: Luyện Khí tầng bốn Chương 22: Doanh Châu thành Chương 23: Nghênh chiến tầng bảy Chương 24: Chiến lợi phẩm Chương 25: Cướp đoạt ngọc châu Chương 26: Tiến môn phù Chương 27: Đông Duẫn Phường Thị Chương 28: Đông Duẫn Môn Chương 29: Phương Ngọc Thiến Chương 30: Sơ nhập phường thị Chương 31: Học tập chế phù Chương 32: Tu Tiên bát quái Chương 33: Chế phù thành công Chương 34: Diệu đan các Chương 35: Linh thảo chủng tử Chương 36: Luyện khí kỳ tầng năm Chương 37: Mấy mai ngọc giản Chương 38: Linh Châu Chương 39: Tuyết tùng điêu Chương 40: Siêu giai phù lục Chương 41: Địa Hỏa phòng Chương 42: Thần kỳ cấm chế Chương 43: Khai lò luyện đan Chương 44: Thẩm thấu đan dược Chương 45: Đột phá bình cảnh Chương 46: Tiến giai tám tầng Chương 47: Tầng mười một Chương 48: Tông môn chi chọn Chương 49: Lục lọi đan phương Chương 50: Ngũ nguyệt chi thị (thượng)