settingsshare

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (bản dịch) Chương 92bBổ sung đoạn cuối

Tuy rằng, pháp lực màu xanh tinh thuần nhưng chỉ là một nhúm vô cùng nhỏ bé nên vừa xông lên liền lập tức như sương mù tiêu tán.

Hàn Lập nhìn vài luồng pháp lực màu lam, trong lòng mừng rỡ, ngón tay đặt trên đầu pho tượng bỗng nhiên thu lại rồi quay người về phía Lạc Phong hỏi:

“Lạc tộc trưởng, năm đó hóa thân Địa Chích của Tổ thần Ô Mông đảo các ngươi ngoài việc có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, còn có thần thông nào khác không?”

Lúc này, tất cả dị trạng cùng chấn động bên trên đầu pho tượng đều đã biến mất, không thấy gì nữa.

Lạc Phong thấy đầu pho tượng không có gì đáng ngại, mới hơi yên lòng. Sau khi nghe Hàn Lập hỏi lên như vậy, y lập tức mở miệng đáp:

“Hóa thân Địa Chích của đại nhân Lạc Mông mặc dù không có Nguyên Anh nhưng có thể thông qua tín niệm lực chuyển hóa thành Pháp lực, cho nên cũng có thể sử dụng pháp thuật khác.”


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ