doc truyen nuong son chi de hoang tu vi nscdhtv truyen chu ebook prc download full

Nương Sơn Chi Đế Hoàng Tử Vi
Nương Sơn Chi Đế Hoàng Tử Vi

Nương Sơn Chi Đế Hoàng Tử Vi

Tác giả: Mê Mang Nhãn Tình Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 599 Chương 72892 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cô nhi Triệu Thần mang theo Đế Hoàng hệ thống, xuyên qua đến nương sơn 108 Tinh thiếu nữ bên trong, trở thành Đại Lương vương triều Lương Hoàng trưởng tử.

Theo trưởng thành, Triệu Thần phát hiện Lương Sơn đại lục tất cả, đều cùng trong sách thấy có khác nhau rất lớn, làm cho hắn tâm lý tăng thêm rất nhiều nghi hoặc.

Lương Hoàng tại sao là Tiên Thiên hoàng tộc huyết mạch? Đại Lương vương triều cùng Đấu Tinh có quan hệ gì? Thương Long giới mỗi bên đại thế lực thực sự cứ như vậy yếu? Thần bí Mặc Gia? Bảy đại Cổ Mộ? Chuyên môn săn Sát Tinh đem săn Tinh Giả? Hết thảy tất cả đều ở Đế Hoàng Tử Vi bên trong.

Tên gốc Nương sơn 108 Tinh thiếu nữ chi Đế Hoàng Tử Vi nhưng tên dài không đủ chỗ. Tất nhiên, map đầu là map Nương sơn 108 Tinh thiếu nữ, sau đó Tam Quốc, Tây Du, Phong Thần, Đấu Phá.

Ai chưa đọc Nương sơn 108 tinh thiếu nữ thì có thể đọc qua, hoặc cảm tưởng như map đầu main xuyên vào dị giới hoặc sekirei bản trung là được.

108 Lương sơn anh hùng hảo hán, nhưng ở đây là 108 Nương sơn thiếu nữ.

Chương 1: Đế Hoàng Hệ Thống Quyển thứ nhất —— Lương Hoàng trưởng tử Chương 2: Đế Hoàng Hệ Thống cụ thể công năng Chương 3: Lương Sơn Chân Long —— Lương Hoàng Chương 4: Kinh khủng Tiên Thiên Hoàng Tộc huyết mạch Chương 5: Sinh ra Chương 6: Lương Hoàng trưởng tử —— Triệu Thần Chương 7: Lương Hoàng Đế Hoàng rắp tâm Chương 8: Lục lọi Đế Hoàng Hệ Thống năng lực Chương 9: Thoáng qua sáu năm Chương 10: Lần đầu tiên hối đoái Chương 11: Mười Đại Tông Phái tới Biện Kinh Chương 12: Tử Khí Đông Lai điện Chương 13: Ba đại Thân Vương Chương 14: Ẩn núp âm mưu Chương 15: Phương pháp phá cuộc Chương 16: Linh Vũ thân vương nhân tình Chương 17: Tu luyện tiềm lực Chương 18: Diệp gia thiên tài Diệp Phù Đồ Chương 19: Diệp Phù Đồ khiêu khích Chương 20: Đánh đập tàn nhẫn Chương 21: Tiếp tục bức vua thoái vị Chương 22: Triệu Thần ra ngựa Chương 23: Đại Lương vương triều há lại dung khinh nhục Chương 24: Hãm hại mười Đại Tông Phái Chương 25: Không thử ra? Chương 26: Chỉ nhận nhà mình pháp quyết Chương 27: Quỷ dị thiên phú Chương 28: Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng Chương 29: Ba đại vương Phi Chương 30: Kinh thiên bí văn Chương 31: Thái Tổ Lăng Mộ Chương 32: Đột nhiên xuất hiện Tổ Tiên Chương 33: Triệu Khuông Dận Chương 34: Hoạt Nhân Khôi Lỗi Chương 35: Oanh sát Bạch Ngân Khôi Lỗi Chương 36: Thoả mãn Chương 37: Hai năm giáo dục Chương 1: Tin tức truyền đến Chương 2: Bị Chiến Thiên uy Chương 3: Bích Huyết Du Long Kích Chương 4: Cường hóa Bích Huyết Du Long Kích Chương 5: Đánh bạc hệ thống cùng rút thưởng hệ thống Chương 6: Vạn sự đã chuẩn bị Chương 7: Mời chiến Chương 8: Triệu Thần mời chiến Chương 9: Phê chuẩn mang binh Chương 10: Dưới trướng tứ tướng Chương 11: Sái bảo Tham Lang Chương 12: Tiến nhập bại quân quân doanh Chương 13: Nghênh Chiến Thiên uy