truyen nua doi sau cua ta ndsct ebook prc download full

Nửa Đời Sau Của Ta

Hoàn thành 77 Chương 917 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lựa chọn Chương 2: Sống lại trong lửa Chương 3: Truyền thuyết trên phố Chương 4: Giải thích nghi hoặc của cuộc sống mới Chương 5: Vào cung, gả Chương 6: Quan trường Bách Hiểu Sanh (cái gì cũng biết) Chương 7: Lần đầu gặp mặt ở phủ công chúa Chương 8: Mới quen Chương 9: Hiểu nhau Chương 10: Tín vương hồi kinh Chương 11: Đại hôn Chương 12: Chương 12 Chương 13: Cuộc sống quý phụ Chương 14: bái kiến bà bà Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Ân uy cùng sử dụng Chương 18: Ngày thứ ba về nhà Chương 19: Chương 19 Chương 20: Quyết tuyệt Chương 21: Bên ngoài phủ là bầu trời bao la Chương 22: Ngoại truyện 1: Hồi ký của hoàng đế 1 Chương 23: Bên ngoài phủ là bầu trời bao la (2) Chương 24: Được hay mất Chương 25: Đầu đuổi bắt kẻ thông dâm Chương 26: Bọn họ bắt nhầm gian phu Chương 27: Chương 27 Chương 28: Hiệp nghị sống chung phi pháp Chương 29: Ngoại truyện 2: Sinh không gặp thời - Dực Phong tự thuật Chương 30: Hương tiêu ngọc vẫn Chương 31: Chương 31 Chương 32: Tranh đấu gay gắt Chương 33: Long hổ đấu Chương 34: Chương 34 Chương 35: Bỏ không xong, để ý thì loạn Chương 36: Chương 36 Chương 37: Hạ Giang Nam Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Ngoại truyện 3: Hướng Lâm Chương 41: Chuyến đi Giang Nam Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chuyến đi Giang Nam (2) Chương 44: Chuyến đi Giang Nam (3) Chương 45: Ngoại truyện 4: Hồi ký của hoàng đế 2 Chương 46: Ngoại truyện 5: Hồi ký của hoàng đế Chương 47: Kết thúc chuyến đi Giang Nam Chương 48: Chương 48 Chương 49: Từ sau khi chia tay, vẫn khỏe chứ? Chương 50: Chương 50