doc truyen nua doi sau cua ta ndsct truyen chu ebook prc download full

Nửa Đời Sau Của Ta

Hoàn thành 77 Chương 4803 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lựa chọn Chương 2: Sống lại trong lửa Chương 3: Truyền thuyết trên phố Chương 4: Giải thích nghi hoặc của cuộc sống mới Chương 5: Vào cung, gả Chương 6: Quan trường Bách Hiểu Sanh (cái gì cũng biết) Chương 7: Lần đầu gặp mặt ở phủ công chúa Chương 8: Mới quen Chương 9: Hiểu nhau Chương 10: Tín vương hồi kinh Chương 11: Đại hôn Chương 12: Chương 12 Chương 13: Cuộc sống quý phụ Chương 14: bái kiến bà bà Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Ân uy cùng sử dụng Chương 18: Ngày thứ ba về nhà Chương 19: Chương 19 Chương 20: Quyết tuyệt Chương 21: Bên ngoài phủ là bầu trời bao la Chương 22: Ngoại truyện 1: Hồi ký của hoàng đế 1 Chương 23: Bên ngoài phủ là bầu trời bao la (2) Chương 24: Được hay mất Chương 25: Đầu đuổi bắt kẻ thông dâm Chương 26: Bọn họ bắt nhầm gian phu Chương 27: Chương 27 Chương 28: Hiệp nghị sống chung phi pháp Chương 29: Ngoại truyện 2: Sinh không gặp thời - Dực Phong tự thuật Chương 30: Hương tiêu ngọc vẫn Chương 31: Chương 31 Chương 32: Tranh đấu gay gắt Chương 33: Long hổ đấu Chương 34: Chương 34 Chương 35: Bỏ không xong, để ý thì loạn Chương 36: Chương 36 Chương 37: Hạ Giang Nam Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Ngoại truyện 3: Hướng Lâm Chương 41: Chuyến đi Giang Nam Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chuyến đi Giang Nam (2) Chương 44: Chuyến đi Giang Nam (3) Chương 45: Ngoại truyện 4: Hồi ký của hoàng đế 2 Chương 46: Ngoại truyện 5: Hồi ký của hoàng đế Chương 47: Kết thúc chuyến đi Giang Nam Chương 48: Chương 48 Chương 49: Từ sau khi chia tay, vẫn khỏe chứ? Chương 50: Chương 50