doc truyen nong trang chua co dai ntccd truyen chu ebook prc download full

Nông Trang Chủ Cổ Đại

Hoàn thành 78 Chương 8660 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: XK, cổ đại, điền văn, TTKG

Convert: Nothing_nhh

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Bìa: Cửu Trùng Cát

Độ dài: 78 chương (1 Phiên Ngoại)

Câu chuyện này mang phong cách điền văn nhẹ nhàng, không có trạch đấu càng không có cung đấu. Có đấu thì nữ chính của chúng ta cũng là người đứng ngoài.

Nói cách khác nữ chính của chúng là là người xuyên không về thời kỳ này, mang theo không gian tùy thân trở thành nông trang chủ.