doc truyen ninh than nt truyen chu ebook prc download full

Nịnh Thần

Hoàn thành 100 Chương 4886 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hắn là công tử được sủng ái của tư đồ gia,

Từng là thư đồng của thái tử.

Trong một đêm trở thành người của hoàng đế.

Có người nói y hổ trợ hoàng đế thống nhất đất nước.

Nhiều người nói y lấy sắc để ra lệnh với hoàng đế...