doc truyen nhung buc thu cua chua tich ho chi minh nbtccthcm truyen chu ebook prc download full

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàn thành 0 Chương 26326 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Người đã viết nhiều bức thư cho bạn bè quốc tế cũng như cho chính đối tượng đấu tranh cách mạng.

Thư gửi Khải Định (9-8-1922) Thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp (7-1923) Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp (1923) Thư gửi Chủ tịch Quốc tế Cộng sản (15-3-1924) Thư gửi cho một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản (5-2-1924) Thư gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (11-4-1924) Thư gửi Tổng thống Mỹ (18-6-1919) Thư từ Trung Quốc, số 1 (12-11-1924) Thư gửi một đồng chí trong Quốc tế Cộng sản (22-12-1924) Thư gửi một đồng chí trong Quốc tế Cộng sản (5-1-1925) Thư gửi cho một đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Pháp (19-2-1925) Thư trả lời ông H. (Thượng Huyền) (9-4-1925) Gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân (27-10-1925) Gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân (5-11-1925) Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân (3-12-1925) Thư gửi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Quốc dân đảng Trung Quốc (1926) Gửi đoàn chủ tịch quốc tế nông dân (13-1-1926) Gửi đoàn chủ tịch quốc tế nông dân (8-3-1926) Gửi uỷ ban trung ương thiếu nhi (22 – 7- 1926) Gửi đại diện đoàn thanh niên cộng sản Pháp tại Quốc tế thanh niên cộng sản (22 – 7 – 1926) Thư gửi chi bộ Đảng trường Đại hoc Phương Đông (25-6-1927) Thư gửi PH. Bi-u (8 – 1927) Gửi đoàn chủ tịch Quốc tế nông dân Thư từ Ấn Độ (17-3-1928) Thư gửi một đồng chí trong Quốc tế cộng sản (12-4-1928) Thư gửi ban Phương đông Quốc tế cộng sản (12-4-1928) Thư gửi Ban phương Đông Quốc tế Cộng sản (21-5-1928) Thư gửi đại diện Tổng Công hội thống nhất Pháp ở Quốc tế Công hội (27-2-1930) Thư gửi Vǎn phòng đại diện Đảng Cộng sản Đức ở Quốc tế Cộng sản (27-2-1930) Thư gửi đại diện Đảng Cộng sản Pháp ở Quốc tế Cộng sản (27-2-1930) Thư gửi Vǎn phòng đại diện Đảng Cộng sản Mỹ (27-2-1930) Thư gửi đồng chí Sôta Liên đoàn chống đế quốc – Béclin (27-2-1930) Thư gửi các đồng chí Liên Xô (28-2-1930) Thư gửi Vǎn phòng đại diện Đảng Cộng sản Anh ở Quốc tế Cộng sản (28-2-1930) Thư gửi đồng chí Zao và các học sinh Việt Nam đang học ở Liên Xô (5-4-1930) Thư gửi Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản (20-9-1930) Thư gửi Quốc tế Nông dân (5-11-1930) Thư gửi Ban phương Đông (12-2-1931) Thư gửi Ban phương Đông (16-2-1931) Nghệ Tĩnh đỏ (19-2-1931) Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (24-4-1931) Thư gửi Quốc tế Cộng sản (1931) Thư gửi Ban phương Đông (16-1-1935) Thư gửi đồng chí Mácti (12-10-1937) Thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản (6-6-1938) Thư từ Trung Quốc (2-1939) Thư từ Trung Quốc Thư từ Trung Quốc (21-5-1939) Thư gửi một đồng chí ở Ban phương Đông Quốc tế Cộng sản Thư gửi đồng bào toàn quốc