doc truyen nhu lai than chuong nltc ebook prc download full

Như Lai Thần Chưởng

Hoàn thành 60 Chương 2338 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

“Như lai thần chưởng” là môn tuyệt học võ công chấn danh thiên hạ; Truyền nhân đầu tiên của như lai thần chưởng chưởng pháp là Tà Thần - Vạn Bí Tà;

Ông ta dựa vào môn chưởng pháp tuyệt thế này cùng với 5 võ lâm cao thủ khác nửa; Võ công có thể nói là đệ nhất thiên hạ lúc đó;

Người ta thường xưng là “Nhất tà - song phi - Tam tuyệt chưởng” Vạn Bí Tà vốn là đệ nhất thiên hạ;

Nhưng Tào Song phi và Tam tuyệt chương không phục; Nên đã bày mưu hãm hại;

Nhưng tà thần mạng lớn; Chỉ bị tàn phế đôi chân và ẩn thân trong 1 cái hang nhỏ trên dốc núi;

Vì có duyên nợ với nhau; Tà thần cứu được 1 thanh niên tên Long Thiên bị té xuống núi;

Và nhận Long Thiên làm nghĩa tử và truyền lại toàn bộ thần chưởng;

Long Thiên kế thừa chưởng pháp trở thành truyền nhân đời thứ 2 của Như lai thần chưởng;

Để chữa khỏi bệnh cho nghĩa phụ;

Long Thiên tìm ra Tử long bí động;

Và được tiểu kim long chữa khỏi đôi chân cho Tà thần;

Ông không ngờ rằng có ngày mình lại có thể đứng lên được;

Và rồi 2 cha con trở về trung nguyên thực hiện báo thù;

Võ lâm đại loạn; 6 đại cao thủ đại chiến; Trong hỗn chiến họ cũng tử trận;

Không cam lòng khi nguy cơ thất truyền của NLTC;

Tà thần đã lấy bí kíp cho vào bụng 1 con vượn;

Rồi ông ôm con vượn đó cùng nhảy xuống vực thẳm;

Từ đó trở đi chưởng pháp NLTC không thấy xuất hiện nửa...

Chương 1: Thảm kịch giữa rừng hoang Chương 2: Tử Long chi huyệt Chương 3: Thám hiểm Tử Long bí huyệt Chương 4: Hiên ngang bất khuất Chương 5: Giang Thanh lâm nạn Chương 6: Thần Hỏa Luân Hồi Chương 7: Đường đời vạn nẻo Chương 8: Mây gió muôn trùng Chương 9: Báu vật Vạn Tán Châu Lan Chương 10: Đánh cuộc ly kỳ Chương 11: Huyết quang mao ảnh Chương 12: Đêm dài vô tận Chương 13: Thập Tự tam tuyệt Chương 14: Bạch Mã Hồng Lan Chương 15: Kim thoa truyền giản Chương 16: Lăng Ba Độ Thủy Chương 17: Yên Hà sơn trang Chương 18: Cuộc gặp gỡ quần hùng Chương 19: Một trường huyết chiến Chương 20: Khẩu Phật tâm xà Chương 21: Cạm bẫy đầy dẫy Chương 22: Trong nhà giam Tái Thế lao Chương 23: Hồ ma hơi độc Chương 24: Tình nghĩa khó lưỡng toàn Chương 25: Ân tình thắm thiết Chương 27: Thủy chiến kinh thiên động địa Chương 28: Rừng gươm biển máu - Nhi nữ thâm tình Chương 29: Người đàn bà sáu mươi năm về trước Chương 30: Công thành thân thoái Chương 31: Ngân Hồ Đầu Đà - Ô Viên Tú Sĩ Chương 32: Thiện ác đáo đầu Chương 33: Máu nhuộm Hồ Tây Chương 34: Trùng phùng hội ngộ Chương 35: Biền biệt tăm hơi cánh nhạn hồng Chương 36: Thanh toán kinh hồn giữa trời băng tuyết Chương 37: Là bạn hay là thù Chương 38: Lưỡng toàn kỳ mỹ Chương 39: Ngũ Phục La Hán Chương 40: Dĩ hòa vi quý Chương 41: Trùng phùng hội ngộ Chương 42: Máu hồng loang tuyết trắng Chương 43: Đất bằng sóng dậy Chương 44: Thịt rơi máu đổ Chương 45: Ân oán não nùng Chương 46: Rừng gươm biển máu Chương 47: Thập tử nhất sinh Chương 48: Cuộc chiến đấu của người anh hùng Chương 49: Phơi gan trải mật Chương 50: Song Phi gãy cánh Chương 51: Chia tay đôi ngã