doc truyen nhom lua nl truyen chu ebook prc download full

Nhóm Lửa

Hoàn thành 15 Chương 7711 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Nhóm Lửa là một trong những tác phẩm văn học hay nhất của tác giả Nguyễn Thái Hải.

Trong công việc nhóm lại ngọn lửa dũng của tuổi trẻ Việt Nam, tôi tin là đã, đang và sẽ có rất nhiều người trẻ khác đã, đang và sẽ có những việc làm xây dựng như Dũng.

Truyện này, tôi xin được làm một ánh lửa rất nhỏ, cùng góp vào ngọn lửa xây dựng mà những người trẻ đầy thiện chí trên khắp Việt Nam đang cùng nhau nhóm lên…

Biên Hoà, tháng 10, 11-1971

NGUYỄN THÁI HẢI