truyen nhoc cam choc hong tran nccht ebook prc download full

Nhóc Câm Chọc Hồng Trần

Hoàn thành 75 Chương 1007 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuống địa ngục hoặc xuyên qua, ngươi chọn một. Chương 2: Xuất môn vì gặp sắc lang Chương 3: Núi có sơn tặc là chuyện thường tình Chương 4: Sơn tặc cũng cần sinh tồn mà Chương 5: Sắc lang đột kích Chương 6: Nước tới đắp đất chặn, kẻ địch đến con nhóc chắn Chương 7: Trộm gà không được còn mất nắm gạo Chương 8: Không bị thương coi như không đánh nhau Chương 9: Tay cầm tay, xuống núi Chương 10: Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng Chương 11: Công ty vận chuyển xuất phát thôi Chương 12: Đúng là đến phá rối Chương 13: Tất cả đều là dâm tặc, giang hồ gì thế này? Chương 14: Cũng may, cũng may Chương 15: “Dã thú” hung mãnh! Chương 16: Hành động ám sát có tố chất nhất Chương 17: Ngàn cân treo sợi tóc, ngày đính ước Chương 18: Bắt không được nam nhân, tìm bà mối Chương 19: Không thể ra tay đánh người tươi cười Chương 20: Nghe được tin tức không nên nghe Chương 21: Mê huyễn nhẫn Chương 22: Không thể gặp gỡ trước hôn nhân Chương 23: Tưởng phiết thanh, lại phiết không rõ Chương 24: Tìm a tìm a, tìm cái cớ Chương 25: Tự mình đưa tiễn Chương 26: Sơn tặc đưa trại chủ xuống núi Chương 27: Cổ đại cũng có fan đoàn Chương 28: Đánh giá cầu độc mộc Chương 29: Giữa đường bị cướp thịt nướng Chương 30: Không quỳ xuống, sẽ không kết thúc! Chương 31: Non xanh nước biếc, tình thơ ý hoạ Chương 32: Bọn họ là đến kiếm chuyện Chương 33: Giống như đánh tiểu quái thú Chương 34: “Khủng bố” thôn lão nhân Chương 35: Kẻ thù gặp lại trừng mắt nhìn nhau Chương 36: Mây mù bên trong đạp nhụy hoa Chương 37: Quay cuồng quá long Chương 38: Mới có tám con sư tử? Chương 39: Ta so với ngươi càng mị lực hơn Chương 40: Một đôi khẩu thị tâm phi Chương 41: Gục cùng vồ đến Chương 42: Nói dối thiện ý Chương 43: Ngồi trên dây thừng 30 năm Chương 44: Ai vì ai liều mạng? Chương 45: Cửa này “Tuyệt kỹ” rất cao! Chương 46: “Thị long” tồn tại Chương 47: Như hoa Chương 48: Ám khí, ám khí Chương 49: Nương của ngươi! …Khoẻ không? Chương 50: Chuyện đơn giản, tưởng phức tạp