doc truyen nhi tu di nang cua mau than hoa than ntdncmtht truyen chu ebook prc download full

Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần
Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Hoàn thành 145 Chương 8835 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ngốc tử Chương 2: Quá kiêu ngạo Chương 3: Hoàng thượng tứ hôn Chương 4: Tìm nàng giải trừ hôn ước Chương 5: Oanh động sân nhỏ Chương 6: Hỏa thiêu Thất vương phủ Chương 7: Có qua có lại mới toại lòng nhau Chương 8: Buổi đấu giá chưa từng có (1) Chương 9: Buổi đấu giá chưa từng có (2) Chương 10: Buổi đấu giá chưa từng có (3) Chương 11: Vị thái tử ôn nhuận (1) Chương 12: Vị thái tử ôn nhuận (2) Chương 13: Gả cho ta được không? Chương 14: Ta có thể bảo vệ nàng cả đời! Chương 15: Kẻ phụ bạc Chương 16: Lấy thân báo đáp là được rồi! Chương 17: Thiếu chút nữa là trầm luân! Chương 18: Từ hôn Chương 19: Muốn đấu với nàng? Chương 20: Tính toán sau lưng Chương 21: Kế hoạch mua hung Chương 22: Ngươi là xa phu sao? Chương 23: Mỗi người một nửa Chương 24: Cáo trạng Chương 25: Xem ngươi đã chết hay chưa? Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Rời đi (4) Chương 44: Rời đi (5) Chương 45: Rời đi (6) Chương 46: Rời đi (7) Chương 47: Chẩn bệnh Chương 48: Nửa thành hoả thiêu Chương 49: Con trai, con là đứa nhỏ xinh đẹp bẩm sinh! Chương 50: Khắc tinh? Chương 51: Đại thúc, thúc cũng sợ rắn?