doc truyen nhat tuyet bo ntb truyen chu ebook prc download full

Nhất Tuyệt Bộ

Hoàn thành 29 Chương 2030 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đang An Thân Bỗng Lâm Tai Họa Vì Báu Vật Mẫu Tử Cách Chia Chương 2: Vì Bảo Vật Lụy Đến Tấm Thân Thần Ưng Bang Ác Nhân Đầy Rẫy Chương 3: Cách Thạch Quái Nhân Thu Đệ Tử Khổ Cảnh Kết Bạn Cùng Chim Ưng Chương 4: Thoát Tử Địa Lại Lâm Hiểm Cảnh Qua Chiêu Thức Suýt Lộ Xuất Thân Chương 5: Lọt Vào Tướng Phủ Nguy Thành An Trở Lại Thành Người Lợi Hay Hại Chương 6: Cuộc Đời Đâu Thể Mãi Bình Lặng Bí Ẩn Minh Ngọc Loạn Lạc Gia Chương 7: Truy Bảo Vật Tịch Sơn Xuất Hiện Chung Mưu Đồ Thần Ưng Ra Tay Chương 8: Số Phận Bi Thảm Hủy Lạc Gia Anh Hùng Tuyệt Lộ Được Ứng Cứu Chương 9: Do Số Phận Cùng Lâm Tuyệt Cảnh Phích Lịch Bổng Cũng Phải Phó Giao Chương 10: Tài Biện Khẩu Hoá Giải Oan Cừu Ngộ Hiểm Nguy Minh Thệ Có Nhau Chương 11: Thoát Hiểm Mới Biết Đã Gây Họa Bí Ẩn Của Công Phu Toái Bia Chương 12: Về Cố Hương Lại Sa Kiều Gia Bởi Nghi Ngờ Cùng Mưu Vạch Mặt Chương 13: Bất Ngờ Chạm Trán Hoa Sơn Phái Tình Thâm Nghĩa Nặng Thật Nan Phân Chương 14: Lai Lịch Thân Thế Nhiều Bí Ẩn Hợp Lực Đối Phó Chung Địch Nhân Chương 15: Thoát Kiều Gia Lại Sa Hải Hà Trong Nguy Biến, Thiên Duyên Tiền Định Chương 16: Phái Hải Hà Biến Cố Dồn Dập Khổng Huyết Thủ Trở Thành Cứu Tinh Chương 17: Bọn Kiều Gia Âm Hồn Bất Tán Những Tình Sử Luỵ Bao Anh Hùng Chương 18: Không Động Phái Cũng Sinh Biến Cố Cốc Minh Nhiên Hung Hiểm Thập Phần Chương 19: Họa Trung Hữu Phúc Ngộ Kỳ Nhân Ẩn Sự Khôn Lường Minh Nhiên Cốc Chương 20: Tự Đến Thiết Xà Nhận Trọng Trách Phô Diễn Tuyệt Công Giải Nghi Ngờ Chương 21: Hung Đồ Huyết Thủ Lại Tái Hiện Thần Công Uy Mãnh Bức Kiều Gia Chương 22: Tịch Sơn Môn Mưu Đồ Độc Bá Diễn Biến Bất Ngờ Trượng Cang Nhu Chương 23: Bởi Đố Kỵ Quần Hùng Phân Hóa Tịch Sơn Môn Độc Bá Võ Lâm Chương 24: Tịch Sơn Môn Huynh Đệ Tương Tàn Trong Kỳ Trận Ẩn Tình Hé Lộ Chương 25: Thi Ân Bố Đức Nhận Oan Cừu Độc Mưu Liên Hoàn Nguỵ Quân Tử Chương 26: Hải Hà Lâm Biến Hủy Hoa Sơn Chạm Trán Ma Vương Bất Bại Thủ Chương 27: Có Đàm Luận Mới Truy Nguyên Ủy Những Bí Ẩn Ở Ngọc Hiển Thư Chương 28: Độc Kế Khôn Lường Diệt Thần Ưng Cầu Xin Diệu Kế Quyết Vãn Hồi Chương 29: Kiều Gia Toại Nguyện Ngôi Minh Chủ Đáy Tuyệt Mệnh Lộ Mặt Ác Nhân