doc truyen nhat the chi ton ntct truyen chu ebook prc download full

Nhất Thế Chi Tôn
Nhất Thế Chi Tôn

Nhất Thế Chi Tôn

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1460 Chương 650160 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ta một đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, bại tẫn các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo thần ma!

Thể loại: Đông Phương Huyền Huyễn.

Phật Môn tứ tự: Thiếu Lâm tự, Thủy Nguyệt am, Kim Cương tự, Lan Kha tự.

Đạo gia tam tông: Thuần Dương tông, Chân Võ phái, Huyền Thiên tông.

Cầm kiếm lục phái: Tẩy Kiếm các, Hoán Hoa kiếm phái, Bích Nguyệt kiếm phái, Táng Kiếm lâu, Tuyết Sơn phái, Đông Hải kiếm trang.

Thiên hạ lục phách: Họa Mi sơn trang, Thiết Y lâu, Cái Bang, Thanh Thần phái, Thái Nhạc phái, Đại Giang bang.

Tà ma chín đạo: Huyết Y lâu, Diệt Thiên môn, Sinh Tử Vô Thường tông, Tu La tự, Hoan Hỉ miếu, La giáo, Bất Nhân lâu, Tố Nữ đạo, Trường Sinh giáo.

Ngoại đạo lục sư: Vấn Thân phái, Phạm Ngã giáo, Chỉ Hư sơn, Vô Tưởng tông, Chân Thật giới, Tâm Huyễn môn.

Thế gia Thập Tứ: Đại Tấn hoàng thất [ Thần đô Triệu thị ], Bắc Chu hoàng thất [ Trường Nhạc Cao thị ].

Đại Tấn thế gia: Bình Tân Thôi thị, Giang Đông Vương thị, Hằng Nguyên Trịnh thị, Lang Gia Nguyễn thị, Lư Dương Tống thị, Lũng Nam Trương thị, Tây Lương Tư Mã thị, Chu quận Vương thị.

Bắc Chu thế gia: Cát châu Thôi thị, Lô Long Hạ Hầu thị, Cự Nguyên Thượng Quan thị, Bồi kinh Tào thị.

Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 1: Xảo tráQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 2: Không mônQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 3: Cử đầu vọng minh nguyệtQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 4: Trăm ngày trúc cơQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 5: Tiểu ngọc phậtQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 6: La Hán quyềnQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 7: Thiên chi kiêu tửQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 8: Kỳ quỷ tái tụQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 9: Ẩn hoàng bảoQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 10: Kẻ đầu tiênQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 11: ĐaoQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 12: Trận chiến đầu tiênQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 13: Viện thủQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 14: Tự sátQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 15: Bảo chủQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 16: "Lý tưởng" của Mạnh KỳQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 17: ĐổiQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 18: Trở vềQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 19: Dũng khíQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 20: Bí vănQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 21: Họa phúc tương yQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 22: Phản ứngQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 23: "Thiện tâm "Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 24: Đối luyệnQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 25: Diễn Võ điện nhất báQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 26: Ác nhân Tiểu MạnhQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 27: Thưởng cho cùng "Xử phạt "Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 28: Nhiệm vụ mớiQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 29: Vây sátQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 30: "Hoá duyên "Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 31: Huyết chiếnQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 32: Gặp lạiQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 33: Tâm Tịch đại sưQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 34: Chi nhánhQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 35: Phong thanh vũ thanhQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 36: Đóa Nhi SátQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 37: Nghĩa bạc vân thiên chúc Tiểu MạnhQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 38: Chưởng thượng Càn KhônQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 39: Ý ngoại chi tàiQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 40: Thạch thấtQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 41: Hoàng tước tại hậuQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 42: Vô sinh chỉQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 43: Ống thẻQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 44: Phần mình lựa chọnQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 45: Tuyển chọn đao phápQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 46: Biện pháp rời đi Thiếu LâmQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 47: Ngoài ý muốn chi "hỉ"Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 48: Lý do của Huyền BiQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 49: Nơi tu luyện đặc thùQuyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 50: Gian khổ tu luyện