doc truyen nhat the chi ton ntct truyen chu ebook prc download full

Nhất Thế Chi Tôn
Nhất Thế Chi Tôn

Nhất Thế Chi Tôn

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1460 Chương 496908 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ta một đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, bại tẫn các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo thần ma!

Thể loại: Đông Phương Huyền Huyễn.

Phật Môn tứ tự: Thiếu Lâm tự, Thủy Nguyệt am, Kim Cương tự, Lan Kha tự.

Đạo gia tam tông: Thuần Dương tông, Chân Võ phái, Huyền Thiên tông.

Cầm kiếm lục phái: Tẩy Kiếm các, Hoán Hoa kiếm phái, Bích Nguyệt kiếm phái, Táng Kiếm lâu, Tuyết Sơn phái, Đông Hải kiếm trang.

Thiên hạ lục phách: Họa Mi sơn trang, Thiết Y lâu, Cái Bang, Thanh Thần phái, Thái Nhạc phái, Đại Giang bang.

Tà ma chín đạo: Huyết Y lâu, Diệt Thiên môn, Sinh Tử Vô Thường tông, Tu La tự, Hoan Hỉ miếu, La giáo, Bất Nhân lâu, Tố Nữ đạo, Trường Sinh giáo.

Ngoại đạo lục sư: Vấn Thân phái, Phạm Ngã giáo, Chỉ Hư sơn, Vô Tưởng tông, Chân Thật giới, Tâm Huyễn môn.

Thế gia Thập Tứ: Đại Tấn hoàng thất [ Thần đô Triệu thị ], Bắc Chu hoàng thất [ Trường Nhạc Cao thị ].

Đại Tấn thế gia: Bình Tân Thôi thị, Giang Đông Vương thị, Hằng Nguyên Trịnh thị, Lang Gia Nguyễn thị, Lư Dương Tống thị, Lũng Nam Trương thị, Tây Lương Tư Mã thị, Chu quận Vương thị.

Bắc Chu thế gia: Cát châu Thôi thị, Lô Long Hạ Hầu thị, Cự Nguyên Thượng Quan thị, Bồi kinh Tào thị.

Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 1: Xảo trá Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 2: Không môn Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 3: Cử đầu vọng minh nguyệt Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 4: Trăm ngày trúc cơ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 5: Tiểu ngọc phật Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 6: La Hán quyền Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 7: Thiên chi kiêu tử Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 8: Kỳ quỷ tái tụ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 9: Ẩn hoàng bảo Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 10: Kẻ đầu tiên Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 11: Đao Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 12: Trận chiến đầu tiên Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 13: Viện thủ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 14: Tự sát Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 15: Bảo chủ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 16: "Lý tưởng" của Mạnh Kỳ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 17: Đổi Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 18: Trở về Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 19: Dũng khí Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 20: Bí văn Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 21: Họa phúc tương y Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 22: Phản ứng Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 23: "Thiện tâm " Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 24: Đối luyện Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 25: Diễn Võ điện nhất bá Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 26: Ác nhân Tiểu Mạnh Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 27: Thưởng cho cùng "Xử phạt " Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 28: Nhiệm vụ mới Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 29: Vây sát Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 30: "Hoá duyên " Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 31: Huyết chiến Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 32: Gặp lại Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 33: Tâm Tịch đại sư Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 34: Chi nhánh Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 35: Phong thanh vũ thanh Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 36: Đóa Nhi Sát Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 37: Nghĩa bạc vân thiên chúc Tiểu Mạnh Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 38: Chưởng thượng Càn Khôn Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 39: Ý ngoại chi tài Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 40: Thạch thất Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 41: Hoàng tước tại hậu Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 42: Vô sinh chỉ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 43: Ống thẻ Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 44: Phần mình lựa chọn Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 45: Tuyển chọn đao pháp Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 46: Biện pháp rời đi Thiếu Lâm Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 47: Ngoài ý muốn chi "hỉ" Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 48: Lý do của Huyền Bi Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 49: Nơi tu luyện đặc thù Quyển 1 - Thiếu niên hiệp khí - Chương 50: Gian khổ tu luyện