doc truyen nhat niem vinh hang nnvh truyen chu ebook prc download full

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Hoàn thành Convert 1315 Chương 2481094 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ điển tiên hiệp

Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa tang điền.

Nhất niệm trảm thiên ma, nhất niệm tru vạn tiên.

Duy ngã niệm... vĩnh hằng...

Đọc "Nhất Niệm Vĩnh Hằng (Bản Dịch)".

Chương 1: Hắn gọi Bạch Tiểu Thuần Chương 2: Hỏa Táo Phòng Chương 3: Sáu câu chân ngôn Chương 4: Luyện linh Chương 5: Vạn nhất ném đi mạng nhỏ trách bạn Chương 6: Linh khí thượng cấp Chương 7: Quy văn nhận chủ Chương 8: Ta cùng ngươi liều mạng! Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan Chương 10: Sư huynh chớ đi Chương 11: Hầu tiểu muội Chương 12: Hàng rào trên tường Chương 13: Ngươi cũng đến đây đi! Chương 14: Tam Sư Huynh? Tam Sư Tỷ? Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công! Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ Chương 17: Tiểu Ô Quy Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí! Chương 19: Truyền thuyết của Bạch Thử Lang Chương 20: Lông gà đầy đất Chương 21: Tiểu Thuần ca ca... Chương 22: Sư tỷ yên tâm! Chương 23: Thâu Kê Cuồng Ma Chương 24: Ngươi là ai Chương 25: Bất tử sắt lá! Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn ngon không? Chương 27: Chuyện này... Đây là cây trúc? Chương 28: Áp lực mới là động lực Chương 29: Cử Trọng Nhược Khinh Chương 30: Đến đây đi! Chương 31: Sỉ nhục a! Chương 32: Vận khí nghịch thiên Chương 33: Đánh đập Bạch Tiểu Thuần! Chương 34: Cỏ cây nghiền ép Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài Chương 36: Tiểu Ô Quy xưng bá! Chương 37: Cử Khinh Nhược Trọng Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh Chương 39: Nghiền ép... Chương 40: Truy cầu cực hạn Chương 41: Luyện Linh hiệu quả Chương 42: Tấn chức khảo hạch Chương 43: Rất chậm... Rất chậm... Chương 44: Trời đã sáng rồi Chương 45: Làm cho ngươi chết không khó! Chương 46: Chấp pháp đường nhiệm vụ! Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn Chương 48: Cái thế giới này Chương 49: Lạc Trần gia tộc Chương 50: Quỷ dị đình viện