truyen nhat ky thang cap o hau cung cua nu phu nktcohccnp ebook prc download full

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Hoàn thành 89 Chương 1227 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trở thành một nữ phụ trong tiểu thuyết Chương 2: Không gian xuất hiện Chương 3: Nữ chủ tiểu thuyết xuất hiện Chương 4: Nhìn thấy mưu đồ của phụ thân Chương 5: Có qua có lại mới toại lòng nhau Chương 6: Thời gian chờ ngày tuyển tú Chương 7: Thái giám tổng quản khiếp sợ Chương 8: Hoàng đế quyết định Chương 9: Hoa văn( Đồ án) Chương 10: Liễu Tương Nhã biểu diễn Chương 11: Nếu nói” Bỗng dưng nổi tiếng” Chương 12: Lần đầu sắc phong Chương 13: Chôn tuyến Chương 14: Trở thành người thị tẩm đầu tiên Chương 15: Thị tẩm Chương 16: Quyết định dùng dược thiện Chương 17: Tiền tấu Chương 18: Cung Tần làm khó dễ Chương 19: Ngoài ý muốn Chương 20: Ai là người ra tay? Chương 21: Hoàng thượng nghe lén Chương 22: Chân tướng thị tẩm Chương 23: Chương 23 Chương 24: Thái hậu hỏi tội Chương 25: Không ngờ Chương 26: Sốt ruột trước ngày cấm túc Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50