doc truyen nhat kiem pha dao nkpd truyen chu ebook prc download full

Nhất Kiếm Phá Đạo
Nhất Kiếm Phá Đạo

Nhất Kiếm Phá Đạo

Tác giả: Liên Thiên Hồng Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 1043 Chương 86947 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Luyện võ thành thánh, nhập đạo thành Tiên, Phá Đạo thành thần, lại nhìn Chiến Thần như thế nào đăng lâm tuyệt đỉnh, Phá Tẫn Vạn Pháp!

 

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Chịu nhục Chương 2: Phá rồi lại lập Chương 3: Băng Lôi Kiếm quyết Chương 4: Trầm Thiết kiếm Chương 05: Máu tươi xuân lâu Chương 6: Trong kiếm kiếm Chương 7: Biến cố Chương 8: Tạp dịch Chương 9: Ký danh đệ tử Chương 10: Lục Hợp Quyền Chương 11: Kinh Hồn Đồng Tử Chương 12: Đạo chi nhãn Chương 13: Chiến Lam Tinh Chương 14: Lịch luyện nhiệm vụ Chương 15: Chiến Man Hùng Chương 16: Ngàn năm Linh Quỳnh Chương 17: Đấu Võ Đại Tái Chương 18: Độc chiếm vị trí đầu Chương 19: Cuồng Phong Bộ Chương 20: Lại bại Lam Tinh Chương 21: Đột phá cơ hội Chương 22: Lăng Ngạo Tuyết Chương 23: Oan gia ngõ hẹp Chương 24: Trong động đại chiến Chương 25: Hậu quả nghiêm trọng Chương 26: Đột phá Chương 27: Nội môn Chương 28: Đoạn Kim Quyết Chương 29: Người nhiệt tâm Chương 30: Luyện Đan Chương 31: Lâm nguy không sợ Chương 32: Phường Thị Chương 33: Duệ Kim Kiếm Chương 34: Cấu kết với nhau làm việc xấu Chương 35: Cường chế nhiệm vụ Chương 36: Đêm tối hung ảnh Chương 37: Hoàng Nham Cương Chương 38: Người thứ ba Chương 39: Tập kích trong bóng tối Chương 40: Mâu thuẫn dẫn bạo Chương 41: Người áo đen Chương 42: Ngạo Tuyết Thanh Phong Chương 43: Trí đấu Hoàng Nguyệt Chương 44: Tu Luyện Tháp Chương 45: Nhiệm vụ bí mật Chương 46: Đường gia trấn Chương 47: Trừ Ma Chương 48: Trực Đảo Hoàng Long Chương 49: Phá vây Chương 50: Tối hậu nghịch chuyển